22.  Nedeľa (30.8.- 5.9.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Piatok : Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Nedeľa : 23. Nedeľa B

Sväté omše :

    Pondelok   30.8. Utorok   31.8. Streda   1.9. Štvrtok
 2.9.
Piatok
  3.9.
 Sobota
 4.9.
Nedeľa   5.9.
Farský kostol 18.30 večeradlo 18.30
Tichá adorácia
6.30
18.30 BM
6.30
8.30 penzión 18.30
RKP
6.30
Pobožnosť k BSJ
18.30
Pobožnosť k BSJ
7.30
Večeradlo 18.30
7.00
8.30 10.30
18.30

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.4. Všetkým ďakujeme za službu v kostole.

Od pondelka budú úradné hodiny v riadnom čase. Pondelok až Streda od 16.00 do 17. 00 hod a v piatok od 9.00 do 10.00 hod.

Od stredy začínajú ranné sväté omše o 6.30 hod.

Vzadu v predsieni kostola je nový stojan na sviece, kde môžete počas dňa prísť do kostola a  zapáliť sviecu spojenú s modlitbou. Výťažok z predaja sviec pôjde na kostol.

Vincentská rodina organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Na budúcu nedeľu po svätých omšiach si môžete zakúpiť medovníkové srdiečko a tak pomôžeme zmierniť hlad vo svete.

.Je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako vždy hodinu pred večernou a pol/h  pred rannou sv. omšou Starých, chorých a penzióny vyspovedáme vo štvrtok dopoludní. V nedeľu je 1. nedeľa.   O 14.30 stretnutie RB. Po stretnutí bude vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu do 17.45 hod.

„Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už piaty ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na webovej stránke biskupstva. Prihlasovať sa je možné do 5.9.2021 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.“

Je platný nový covid automat pre bohoslužby, zverejnený na stránke KBS. Zatiaľ sme zelení, tak bez obmedzení

Úmysly svätých omší :

30.8. Pondelok

18.30 + Adam. Božena

31.8. utorok

18.30 + Irena, Jaroslav, a syn Jaroslav

1.9. streda

6.30 + Jozef, Mária / 18.30 + pohrebná Marta Benková

2.9. Štvrtok

6.30 + Anna, Ján, Zuzana, Ján / 18.30 + Margita 1. výročie

3.9. Piatok

6.30 Za BP pre vnučky/ 18.30 Za zdravie a BP pre Eriku

4.9. Sobota

7.30 Za Ružencové bratstvo/ 18.30 + Rudolf, Viera

5.9. Nedeľa

7.00 Za zdravie a BP pre Anna / 8.30 Za zdravie a BP pre Annu /

10.30 Za zdravie a BP pre Michala a Máriu / 18.30 Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy