21. nedeľa (od 22.8. do 28.8.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej

Streda : Sv. Bartolomeja, apoštola

Sobota : Sv. Moniky

Nedeľa : 22. nedeľa

  Pondelok  22.8. Utorok
23.8.
Streda 24.8. Štvrtok 25.8. Piatok 26.8.  Sobota 27.8. Nedeľa
28.8.
Farský kostol 18.30 večeradlo 18.30
Adorácia tichá
18.30
BM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

V pondelok bude po večernej svätej omši modlitba večeradla v kostole.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 5. 

Celé prázdniny sú úradné hodiny na farskom úrade večer po sv. omši od 19.15 do 19.45 hod..

Zapisujeme na birmovku, ktorá bude na budúci rok : máj – jún.  Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

Mgr. Pavol Kubala, syn Ladislava a Agnešky r.  Mikušovej, manžel Marianny r. Masnej, nar. 7.12. 1975 v Bánovciach nad Bebravou, bytom Šmidkeho 2607/3 Trenčín chce po absolvovaní potrebnej prípravy prijať posvätný rád trvalého diakonátu. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 11. 9. 2022.

Prajeme požehnanú cestu na dovolenku a šťastný návrat domov.

Úmysly svätých omší : od 22.8. do 28.8. 2022

Pondelok 22.8.

18.30 Poďakovanie za dar manželstva

Utorok 23.8.

18.30 Za zdravie a BP pre r. Nekorancovú

Streda 24.8.

18.30 + pohrebná Helena

Štvrtok 25.8.

18.30 + Ružena, Jindřich

Piatok 26.8.

18.30 + Anna, Ján

Sobota 27.8.

7.30 Poďakovanie za 50 r. ž. a prosba o  zdravie a BP pre Gabiku

18.30 Za zdravie a BP pre Annu a Jána

Nedeľa 28.8.

7.00 + Juraj

8.30 + Miroslav

10.30 + rodičia a st. rodičia z oboch strán a dcéra

18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy