21. Nedeľa A : od 28.8. do 3.9.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Utorok : Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa : 22. Nedeľa A,

Pondelok
28.8.
Utorok
29.8.
Streda
30.9.
Štvrtok
31.8.
Piatok
1.9.
Sobota
2.9.
Nedeľa
3.9.
Farský
kostol
18.30
večeradlo
18.30
Adorácia
18.30
KBM
18.30
Chvály
6.30
BSJ
18.30
BSJ
7.30
večeradlo
18.30
7.00
8.30
10.30

18.30
14.30
RB

Máme prvopiatový týždeň. Spovedáme ako vždy pred sv. omšami. Starých, chorých a penzióny vyspovedáme ako vždy vo štvrtok dopoludnia.

V utorok bude adorácia a vzývanie Ducha Svätého pred začiatkom školského roka a všetkých akcií počas roka našej farnosti. Vzadu bude košík na prosby.

V utorok bude o 10.00 hod stretnutie všetkých miništrantov našej farnosti. Účasť je povinná. Prosím rodičov, aby doviezli aj malých, aby sme urobili poriadok s miništrantským oblečením.

Vo štvrtok po sv. omši pozývame na  modlitbu chvál vedené spoločenstvom Bernátkovcov. Tešíme sa.

V piatok už bude ranná svätá omša o 6.30 hod a po nej aj večernej bude pobožnosť k BSJ.

Máme prvú sobotu a prvú nedeľu. Stretnutie RB bude v nedeľu 14.30 v kostole a potom adorácia až do 17.45. hod. 

Upratovanie kostola skupina č 7.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 10. 9. ( nedeľa)  2023. Chcel by som poprosiť ženy o pečenie koláčikov.  Chceli by sme tradičné slovenské koláče. Ak by mal niekto  aj svoj tradičný recept na koláč, mohol by ho pridať pri svoj výrobok. Takto by sme sa mohli podeliť o svoje recepty.

Dňa 10.9. bude prvá detská sv. omša a zároveň budeme rozdávať slovníčky na sv. omše s nálepkami. Každú nedeľu a sviatok, deti ktoré budú na sv. omšu dostanú novú nálepku, ktorú si nalepia do slovníčka a tak sa zapoja do súťaže. Vyhodnotenie súťaže bude 3 x na Vianoce, Veľkú Noc a koniec školského roka.

Od pondelka budú úradné hodiny na fare ako cez školský rok. Teda Pondelok až streda od 17.00 do 18.00 hod.  a v piatok od 9.00 do 10. 00 hod.

V sobotu 30. septembra je púť RB v Šaštíne. Zároveň sú aj voľby do NR SR. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii. Odvolíme poobede keď sa vrátime zo Šaštína.

„Centrum pre rodinu Trenčín ponúka snúbeneckým párom možnosť absolvovať víkendový kurz prípravy na manželstvo, ktorý bude prebiehať od piatku 22. septembra do nedele 24. septembra 2023. Bude to zároveň posledný tohtoročný kurz. Pozývame snúbencov, aby využili príležitosť urobiť pre svoju spoločnú budúcnosť ešte niečo viac, čo ich vzťah posilní, zamyslieť sa nad rôznymi aspektami manželského života a vypočuť si témy a osobné svedectvá manželských párov.“

Úmysly svätých omší :

Pondelok 28.8.

18.30 + Zlatica

Utorok 29.8.

18.30 + Miroslav

Streda 30.8.

18.30 + pohrebná Jozef Zubák

Štvrtok 31.8.

18.30 Poďakovanie za dar manželstva

Piatok 1.9.

6.30 + Mária, Jozef/ 18.30 + Mária, Jozef, Katarína, Jozef, Magdaléna, Pavol

Sobota 2.9.

7.30 Za RB Juh/ 18.30 + Marián, Viktor, Gustáv, Mária

Nedeľa 3.9.

7.00 + Marek, František, Anna, Štefan / 8.30 + Margita

10.30 farnosť / 18.30 + Jozef, Ivan, Janka, Irena

Informačný servis nitrianskej diecézy