21.  Nedeľa (23.8.- 29.8.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Bartolomeja, apoštola

Piatok : Sv. Moniky

Sobota: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Nedeľa : 22. Nedeľa B

Sväté omše :

    Pondelok   23.8. Utorok
  24.8.
Streda   25.8. Štvrtok  26.8. Piatok   27.8.  Sobota  28.8. Nedeľa   29.8.
Farský kostol 18.30 večeradlo 18.30
Tichá adorácia
18.30
BM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.3. Všetkým ďakujeme za službu služby v kostole.

Návšteva pápeža Františka na Slovensku: Zúčastnili by sme v Šaštíne 15.  septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Stretnutie všetkých, ktorí sa zapísali bude v utorok po adorácii v kostole okolo 19.15 hod. Podrobnejšie informácie na stretnutí.

Je platný nový covid automat pre bohoslužby, zverejnený na stránke KBS. Zatiaľ sme zelení, tak bez obmedzení.

Úmysly svätých omší :

23.8. Pondelok

18.30 Za zdravie a BP pre r. manžela a pr. o obrátenie

24.8. utorok

18.30 Poďakovanie Tomáša za uzdravenie vzťahov

25.8. Streda

18.30 + Pohrebná Božena Dedíková

26.8. Štvrtok

18.30 + Marta, Gustáv, Agáta

27.8. Piatok

18.30 Poďakovanie za 80 r. života Štefana a pr. o BP

28.8. Sobota

7.30 Za zdravie a BP pre r. Máriu / 18.30 + Ján, Emília a deti

29.8. Nedeľa

7.00 + Juraj / 8.30 + Zlatica  /10.30 Poďakovanie za 50 r. manž. a pr. o BP / 18.30 Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy