20. nedeľa (od 15.8. do 21.8.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok 6.30 /17.00/18.30

Sobota : Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Nedeľa : 21. nedeľa

  Pondelok
 15.8.
Utorok
16.8.
Streda 17.8. Štvrtok 18.8. Piatok 19.8.  Sobota 20.8. Nedeľa
21.8.
Farský kostol 6.30
17.00
18.30 večeradlo
18.30 Adorácia 18.30
BM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Dnes odchádzame do Medžugoria. Autobus bude pristavený na parkovisku o 15.30 a o 16.00 hod. sa odchádza. Vzadu v kostole sú papiere, kde môžete napísať svoje prosby, ktoré potom v Medžugorí prednesiem.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 4. 

Celé prázdniny sú úradné hodiny na farskom úrade večer po sv. omši od 19.15 do 19.45 hod..

Zapisujeme na birmovku, ktorá bude na budúci rok : máj – jún.  Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 11. 9. 2022.

Prajeme požehnanú cestu na dovolenku a šťastný návrat domov.

Úmysly svätých omší : od 15. 8. do 21.8. 2022

Pondelok 15.8.

6.30 za farnosť

17.00 + Jozef, Vladimír, Margita, Jozef

18.30 + Ľudmila, Hanička, Helena

Utorok 16.8.

18.30 + Jozef, Mária, Jozef, Katarína, Jozef, Magdaléna, Pavol

Streda 17.8.

18.30 + pohrebná Štefánia Kriváčková

Štvrtok 18.8.

18.30 + Jozef, Vladimír, Ján a ich rodičia

Piatok 19.8.

18.30 + Juraj, Anna, Ján, Agnesa

Sobota 20.8.

7.30 + Júlia, Jozef Svetlíkoví

18.30 + Jaroslav Mesároš

Nedeľa 21.8.

7.00 + Martin, Štefan, Margita

8.30 za obrátenie detí a vnúčat

10.30 za farnosť

18.30 + Helena, Tomáš

Informačný servis nitrianskej diecézy