20. Nedeľa A : od 21.8. do 27.8.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Pia X , pápeža

Utorok : Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej

Štvrtok : Sv. Bartolomeja, apoštola

Nedeľa : 21. nedeľa A

Pondelok
21.8
Utorok
22.8
Streda
23.8.
Štvrtok
24.8.
Piatok
25.8.
Sobota
26.8.
Nedeľa
27.8.
Farský
kostol
18.30
večeradlo
18.30
adorácia
18.30
KBM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30

18.30

Upratovanie kostola skupina č 6.

V utorok je spomienka na Pannu Máriu Kráľovnú. Modlitba slávnostného svätého ruženca pred sv. omšou začne o 18.00 hod. a bude sa modliť kňaz. Po svätej omši v adorácii budeme vzývať Ducha Svätého o požehnanie našej farnosti a osobitne o nové vanutie pred nastávajúcim školským rokom a všetkých spoločných akcií farnosti.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 10. 9. ( nedeľa)  2023.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 21.8.

18.30 + Valéria, Mária, Jozefína

Utorok 22.8.

18.30 + Cyril, Hedviga, Mária a príbuzní

Streda 23.8.

18.30 + pohrebná Ján Krajčík

Štvrtok 24.8.

18.30 Poďakovanie za dar života Štefana a p o BP

Piatok 25.8.

18.30 + Imrich, Mária Glos

Sobota 26.8.

7.30 + Peter, Helga, Jozef/ 18.30 + František, Margita, Biela, Ľudmila

Nedeľa 27.8.

7.00 za farnosť/ 8.30 + vdp. Miloš Číž/ 10.30 Poďakovanie za 75 r života Márie a p o BP

18.30 Poďakovanie za 80 r. života a p o BP

Informačný servis nitrianskej diecézy