2. Veľkonočná nedeľa (12.4.- 18.4.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Nedeľa : 3. Veľkonočná Nedeľa

Sväté omše : VŠETKO JE prenášané ONLINE NA FACEBOOKU a You tube

    Pondelok   12.4. Utorok
   13.4.
Streda   14.4. Štvrtok   15.4. Piatok   16.4.  Sobota   17.4. Nedeľa   18.4.
Farský kostol 18.30
Online
18.30
online adorácia
18. 30 online
BM
18.30 online
mládež.
18.30 online 18.30 online 7.00
10.30 online

Kostol bude dnes otvorený na poklonu od 8.00 do 8.45 hod a od 11.30 do 12.15 hod. V tomto čase budem rozdávať sväté prijímanie. Deti majú v kostole pripravený košík s čokoládovými vajíčkami.

Predsieň kostola bude otvorená na osobnú modlitbu od 8.00 do 17.30 hod.  Na prijatie sviatosti spovede a sv. prijímania od 16.30 do 17.30 hod.

Všetky sväté omšu sú naživo prenášané cez Facebook a You Tube. V nedeľu sú sv. omše:

o 7.00 hod (tichá) a o 10.30 hod.(organ) O 18.00 hod. sa začne online modlitba svätého ruženca a 18.30 hod. sv. omša a po sv. omši pobožnosti.

Úmysly svätých omší slúžime ako sú uvedené na výveske kostola a internetovej stránke farnosti. Tiež zapisujeme úmysly na Nový rok. 

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na chod farnosti, či už do zvončeka v kostole alebo posielate na účet farnosti.  Všetkých dobrodincov nech Pán požehná. Číslo farského účtu : IBAN: SK62 0900 0000 0002 7080 3196 (Slovenská sporiteľňa)

Dostali sme nový termín zájazdu do Svätej zeme: 12 – 19 október  2021. cena zájazdu aj podmienky sú tie isté. Ak by sa chcel niekto prihlásiť môže, lebo je voľných niekoľko miest.  

Dňa 24. apríla 2021 o 11.00 hod na Skalke sa uskutoční biskupská vysviacka vdp. Petra Beňu, ktorého svätý otec František menoval za pomocného biskupa Nitrianskej diecézy. Bližšie informácie a organizačné pokyny vzhľadom na pandemickú situáciu budú oznámené včas.

Informačný servis nitrianskej diecézy