• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy . 2. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

Veľkonočná nedeľa (25.4 – 1.5.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Marka, evanjelistu

Piatok : Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.

Nedeľa :

Sväté omše :

    Pondelok
25. 4.
Utorok
26.4.
Streda 27.4. Štvrtok 28.4. Piatok 29.4. Sobota 30.4. Nedeľa  1.5.
Farský kostol 10.00
18.30
6.30
18.30 adorácia
6.30
18.30
BM
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30 18.30

Dnes je o 15.00 hod bude v našom kostole pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

Upratovanie kostola skupina č. 2.

V stredu bude o 19.15 v prístavbe stretnutie pútnikov do Svätej zeme.

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento piatok po večernej sv. omši v našom kostole. Súčasťou budú piesne chvál, slovo povzbudenia a svedectvá.

Na piatok pripadá 1. výročie smrti vdp. Pavla Gavendu, ktorý pôsobil v našej farnosti. Večerná sv. omša bude slúžená na jeho pamiatku.

V nedeľu je prvá nedeľa. O 15.00 bude stretnutie RB pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, o 15.45 budú voľby a mesačné stretnutie. Účasť je potrebná. 

Na budúcu nedeľu by bola skúška šiat deti, ktoré idú na prvé sväté prijímanie. Tie, ktoré idú

v sobotu 4.6.(skúška po nedeľnej sv. omši o 8.30 hod. v prístavbe).

V nedeľu 5.6. (skúška po nedeľnej sv. omši o 10.30 hod. v prístavbe).

Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

„Centrum pre rodinu pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 – 38 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na zoznamovacie stretnutie s názvom katRande. Podujatie sa uskutoční v pondelok 02. mája o 18:00 hod. v priestoroch centra na Farskej 12. Ďalšie informácie a registračný formulár nájdete na stránkach CPR Trenčín.“

Úmysly svätých omší :

25.4. pondelok

10.00 + Štefan, Mária a a súrodenci z oboch strán/ 18.30 + Juraj, Štefan, Antónia, Vladislav

26.4. utorok

6.30 + Karol/ 18.30 Za zdravie a BP pre krstné deti a celú rodinu

27.4. streda

6.30 za obrátenie detí/ 18.30+ pohrebná Milada Strelcová

28.4. štvrtok

6.30 Za zdravie a BP pre deti a rodinu a ochranu PM/ 18.30 + Mária, Ondrejko

29.4. piatok

6.30 + Filoména, Alojz/  18.30 + Zuzana, Jozef, Vincent   / + výročná Pavol Gavenda30.4. sobota

7.30 Za zdravie a BP pre celú rodinu/ 18.30 + Roman.

1.5. Nedeľa

7.00 za farnosť / 8.30 + Mária, Juraj a babka Mária, švagor Miroslav

10.30 Za Zdravie a BP pre Dominika a Katarínu / 18.30 + Katarína, Karol, Mária, Jozef

Informačný servis nitrianskej diecézy