• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 2. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

2. Veľkonočná Nedeľa od 17.4. do 23.4. 2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

3. Veľkonočná nedeľa

Pondelok
17.4.
Utorok
18.4.
Streda
19.4.
Štvrtok
20.4.
Piatok
21.4.
Sobota
22.4.
Nedeľa
23.4.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Dnes popoludní je pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.  Začiatok o 15.00 hod.

Dnes je stretnutie birmovancov o 16.30 hod.

V utorok po sv. omši bude adorácia pre prvoprijímajúce deti a rodičov. Tak ako boli naplánované budú dve: 18. apríla a 2 mája po sv. omši.  

Upratovanie kostola skupina č. 2.

Dňa 6. mája (sobota) by sme spolu putovali do Krakova do Sanktuária Božieho milosrdenstva  na púť rádia Lumen. Prihlásiť sa možno po svätej omši v sakristii. Odchod by bol z Juhu parkoviska okolo 04.hod. ráno a príchod okolo 21.00 hod. Avšak presnú hodinu ešte oznámim. Cena 25 Euro-

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva na rodinnú sv. omšu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. apríla 2023 o 18:00 v Kostole sv. Martina v Trenčianskej Turnej. Pozývame všetkých – nielen rodiny s deťmi, aby prišli zažiť spoločenstvo rodín.

Rada KBS v spolupráci s Akadémiou Karola Wojtylu Vás pozýva na Konferenciu o pastorácii rodín s témou Pravda lásky a plodnosť pastorácie: Dar sviatosti manželstva a kňazstva a pravda prinášajúca život, ktorá sa uskutoční dňa 1. mája 2023 od 8.30 – 16.30 v Dome Xaver v Badíne. Záštitu nad konferenciou prevzal arcibiskup Cyril Vasiľ, predseda Rady KBS pre rodinu, ktorý vystúpi s príspevkom Miesto kňaza v živote rodiny, miesto rodiny v živote kňaza. Hlavným hosťom bude prof. José Granados zo Španielska s dvoma príspevkami: Manželstvo – nádej pre Cirkev a Kňazstvo – dar otcovstva pre rodiny.

Úmysly svätých omší : od 17.4.  do 23.4. 2023

Pondelok 17.4.

10.00 + Ján, Margita a r z oboch strán  / 18.30 Za dar viery, pokánia a šťastnú hodinu smrti pre rodinu.

Utorok 18.4.

6.30 + Michal, Emília, Mária/ 18.30 + Alžbeta, Ondrej

Streda 19.4.

6.30 + Vít, Ján, Apolónia/ 18.30 + pohrebná Anna Hurayová

Štvrtok 20.4.

6.30 + Ján, Mária a st. r z oboch strán / 18.30 + Karol

Piatok 21.4.

6.30 Za požehnanie manž. Emílie a Miroslava/ 18.30 + Miloš

Sobota 22.4.

7.30 + Mária, Miroslav / 18.30 + Jozef, Oľga, Milan, Marián. 

Nedeľa 23.4.

7.00 V Za zdravie a BP pre rodinu/ 8.30 + Jozef, a rodičia z oboch strán

10.30 Poďakovanie za 40 r manž pre Jarmilu a Milana a p o BP/ 18.30 + Anton, Terézia, Marek

Informačný servis nitrianskej diecézy