• 2. Pôstna Nedeľa C  (14. 3.- 20.3.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Sobota : Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie

Nedeľa : 3. pôstna nedeľa C,

Sväté omše :

Pondelok 14.3. : 10.00 / 18.30 + večeradlo

Utorok 15.3.: 6.30 / 18.30 + adorácia za oslobodenie

Streda 16.3.: 6.30 / 18.30 + KBM

Štvrtok 17.3. : 6.30 / 18.30 hrajú mladí

Piatok 18.3. : 6.30 / 18.30 (15.00 do 17.45 poklona, 17.45 Krížová cesta)

Sobota 19.3 : 7.30 / 9.00 obnova miništranti / 18.30

Nedeľa 20.3. : 7.00/ 8.30 /10.30 /18.30

Zbierka na charitu v našom kostole činila 1700 Euro. Všetkým dobrodincom PBZ.

Upozornenie : Dostatočne nám nefunguje internetová stránka farnosti. Je v štádiu opravy. Prosím o strpenie.   

V utorok je 2 adorácia za oslobodenie.

V sobotu bude obnova pre miništrantov. Začiatok o 9.00 hod svätou omšou.

Krížové cesty  v našom kostole budú v piatok o 17.45 hod.  a v nedeľu o 9.30 hod.  Krížové cesty bude viesť vždy kňaz. 4. veľkonočnú nedeľu dňa 27. 3 o 10.00 by bola detská KC a potom popoludní o 14.30 by sme spoločne putovali na Skalku ba KC za farnosť.

Celé pôstne obdobie bude vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna na poklonu vždy v piatok od 15.00 do 17.45 hod. V tom čase bude v kostole aj spovedná služba.

Farský zájazd do Svätej zeme sa uskutoční od 7. do 14.  mája 2022. Je voľných ešte niekoľko miest.

Púť do Medžugoria spojený s kúpaním sa v mori sa uskutoční: od 14. augusta ( nedeľa) do 20. augusta (sobota) Teda 5 nocí v Medžugorí.  Cena zájazdu 250 Euro (doprava a polpenzia.)

Upratovanie kostola skupina č. 3.

Drahí bratia a sestry. Keďže na Ukrajine prebieha vojna a mnoho ľudí sa pýta, ako by sme mohli pomôcť. Myslím si, že aj by sme mali byť pripravení naozaj konkrétne pomôcť. Dostali sme ponuku pomôcť priamo na Ukrajine. Nebudeme zbierať šatstvo, ani hygienické potreby, ani potraviny a iné, tých teraz dostatok. Naša pomoc by bola formou finančného daru, pretože to bude potrebné po ukončení vojny na obnovu. V príbehu mesiaca bude v kostole určená pokladnička na tento účel. Tam môžete vkladať svoje milodary.

Úmysly svätých omší :

14.3. pondelok

10.00 + Peter/ 18.30 + Jozef, Anton, Anna, Božena

15.3. utorok

6.30 + pohrebná Darina Struhárová / 18.30 + Viera, Ivan Matejkoví

16.3. streda

6.30 + Oľga, Jozef, Viliam/ 18.30 + pohrebná Marta Dorušinová

17.3. štvrtok

6.30 + Anna Kopicová / 18.30 + Jozef a ostatných zomrelých z r.

18.3. piatok

6.30 + Marcela / 18.30 + Jozef, Mária, Ondrej, Anna, Lucia

19.3. sobota

7.30 + Petronela, Jozef, dcéra, zaťovia, vnuk/ 18.30 + Jozef Michňák

20.3. nedeľa

7.00 + Jozef, Sidónia Koneční a r z oboch strán / 8.30 +  Ernest/ 10.30 za farnosť / 18.30 + Jozef, Katarína

Informačný servis nitrianskej diecézy