• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 2. Nedeľa po Narodení Pána + úmysly sv. omší
  • Nedeľa po Narodení Pána. (3.1.- 9.1.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Najsvätejšieho mena Ježiš

Štvrtok : Zjavenie Pána, sv. omše 7.00/8.30/10.30./17.00/ 18.30

Nedeľa : Krst Krista Pána

Sväté omše :

    Pondelok
 3.1.
Utorok
 4.1.
Streda
5.1.
Štvrtok
6.1.
Piatok
7.1.
Sobota
8.1.
Nedeľa
 9.1.
Farský kostol 10.00
18.30
Večeradlo online
6.30
18.30 Adorácia
online
6.30
18.30
KBM online
7.00
online
8.30
10.30
online
17.00
18.30
6.30
18.30 online
7.30
18.30
online
7.00
online
8.30
10.30
online
17.00
18.30
Rozdávanie prijímania 17.30 17.30 17.30 Po online
sv. omšiach
7.45
11.15
17. 30 17.30 Po online
sv. omšiach
7.45
11.15

Dnes poklona a stretnutie Ružencové bratstva nebude.

V utorok bude vianočná  adorácia za farnosť.  

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Zjavenie Pána, troch kráľov. Sv. omše budú ako v nedeľu. Budeme požehnávať trojkráľovú vodu, ktorú si môžete zobrať domov a pokropiť svoj príbytok.  

Zapisujeme na sv. omše na tento rok 2022.

Úmysly svätých omší :

3.1. Pondelok

10.00 + Gabriel/ 18.30 + vdp. Miloš Číž

4.1. Utorok

6.30 + Vincent, Mária, Jozef, Margita/ 18.30 + Mária

5.1. Streda

6.30 + výročná Irena a + Ján a syn Ján / 18.30 + pohrebná + Jaroslav, Jozef Petrík

6.1. Štvrtok

7.00 za uzdravenie Michala a BP pre rodinu/ 8.30 + Ján, Anton / 10.30 + Robert, Helena, Vojtech, Ľudmila / 17.00 Na úmysel ordinára / 18.30 za farnosť

7.1. Piatok

6.30 + Pavol, Adela, Pavol/ 18.30 za uzdravenie Štefana

8.1. Sobota

7.30 Poďakovanie za dar ž. a p o BP a Dary DS pre rodinu/ 18.30 + Eva, Marián, Augustín, Mária

9.1. Nedeľa

7.00 za farnosť/ 8.30 + Beáta/ 10.30 + Vladimír, František / 17.00 Na úmysel ordinára/ 18.30 za zdravie a BP pre Katarínu a deti s rodinami

Informačný servis nitrianskej diecézy