2. Nedeľa C  (17.1.- 23.1.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Antona, opáta

Piatok : Sv. Agnesy, panny a mučenice

Nedeľa : 3. Nedeľa C

Sväté omše :

    Pondelok  17.1. Utorok  18.1. Streda   19.1. Štvrtok 20.1. Piatok  21.1.  Sobota 22.1. Nedeľa
 23.1.
Farský kostol 10.00
18.30 Večeradlo online
6.30
18.30 Adorácia online
6.30
18.30 KBM online
6.30
18.30 Mladí online
6.30
18.30 online
7.30 18.30 online 7.00
online
8.30
10.30
online
18.30
Rozdávanie prijímania 17.30 17.30 17.30 17.30 17. 30 17.30 Po online sv. omšiach 7.45 11.15

Od 12. 1. bola zmena pravidiel návštevnosti na svätých omšiach.

Režim základ: Pondelok až Sobota Každý deň 17.30 – 17.45hod.  Nedeľa 11.15 -12.00 hod. 

– individuálna pastorácia (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania) 

Sväté omše:

Pondelok až Piatok 10.00 /6.30/18.30 hod + sobota 7.30 . Stredne rizikové so spevom Max 100 osôb(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, OP, šachovnicové sedenie)

—————————————————————————————————————————–

Sobota /18.30 hod.     Nedeľa 7.00/8.30/10.30/18.30 hod.

Nízkorizikové bez spevu iba hrá organ : 50 % kapacita chrámu 225 ľudí (účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP, šachovnicové sedenie)

V utorok bude  2. adorácia za Vnútorné uzdravenie.

Vo štvrtok po sv. omši v kostole bude stretnutie synody v rámci farnosti. Je dôležité pripomenúť si 10 tém a 3 piliere synodálnej cesty Cirkvi. Môžete si to znova zobať v sakristii kostola.

Upratovanie kostola skupina č. 2. 

Zapisujeme na sv. omše na tento rok 2022.

Upozorňujeme páry,  ktoré chcú uzatvoriť sviatosť manželstva v roku 2022, aby si pozreli stránku Centra pre rodinu a prihlásili sa na náuky. Je tam voľných ešte niekoľko miest na termín 28 až 30 január 2022.

Pre všetky spoločenstvá, ktoré pôsobia na území našej farnosti som objednal knihu : Rodinná láska : povolanie a cesta svätosti. Sú to katechézy na prípravu na X. svetové stretnutie rodín. Prosím Vás vedúci spoločenstiev, v  utorok po adorácii, by bolo v kostole krátke stretnutie vedúcich spoločenstiev. (teda pastoračnej rady farnosti).

Úmysly svätých omší :

17.1. pondelok

10.00 + Rebeka /18.30 + Štefan

18.1. utorok

6.30 + Štefan, Ľudmila/ 18.30 Poďakovanie a BP a ochranu PM

19.1. streda

6.30 + Mária, Rudolf, Marta/ 18.30 + pohrebná Ladislav Šrámek

20.1. štvrtok

6.30 + Pavol, Agnesa, Peter/18.30 + Rebeka

21.1. piatok

6.30 Poďakovanie za zdravie/18.30 + Oľga, Arnold, Anna

22.1. sobota

7.30 + Jozef, Mária, Emil, Jozef/ 18.30 + Rebeka

23.1. nedeľa

7.00 Poďakovanie za dcéru Elis/ 8.30 + Jozef Sedláček/ 10.30 za farnosť

18.30 za zdravie a BP pre syna Martina

Informačný servis nitrianskej diecézy