2. Nedeľa od 16.1. do 22.1.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Antona, opáta

Sobota : Sv. Agnesy, panny a mučenice

Nedeľa : 3. nedeľa A, Božieho slova

Pondelok
16.1.
Utorok
17.1.
Streda
18.1.
Štvrtok
19.1.
Piatok
20.1.
Sobota
21.1.
Nedeľa
22.1.
Farský kostol10.00
18.-30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
KBM
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 3.

Na budúcu nedeľu bude po detskej sv. omši  stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Prvé sväté prijímanie našej farnosti bude v nedeľu 14.5. 2023 o 10.30 hod.

Snúbenci, ktorí sa rozhodli tento rok uzavrieť sviatosť manželstva nech pamätajú na náuky v Centre pre rodinu.

Úmysly svätých omší : od 16.1. do 22.1. 2023

16.1. pondelok

10.00 + Helena, Jozef a st. rodičia/ 18.30 + Jozef, Ján, Mária

17.1. utorok

6.30 + Ján, rodičia/ 18.30  Za Zdravie a BP pre Danielu s rodinou

18.1. streda

6.30 Za Zdravie a BP pre deti a vnúčatá/ 18.30 + pohrebná

19.1. štvrtok

6.30 + Jozef, Margita/ 18.30 + Štefan a r z oboch strán

20.1. piatok

6.30  + Katarína, Marin, rodičia a sestry/ 18.30 + kt. si nikto nespomenie

21.1.  sobota

7.30 + Stanislav/ 18.30 + Alojz, Helena, Ján, Zuzana

22.1. nedeľa

7.00 + Marek/ 8.30 Poďakovanie za 60 r. ž. Dušana a 35 r. manž. p o BP

10.30 za farnosť/ 18.30 Za Zdravie a BP pre Martu

Informačný servis nitrianskej diecézy