• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 2. adventná nedeľa + úmysly sv. omší

2.Adventná nedeľa : od 11.12. do 17.12.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Streda : Sv. Lucie, panny

Štvrtok : Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Nedeľa : 3. adventná nedeľa B.

Pondelok
11.12.
Utorok
12.12.
Streda
13.12.
Štvrtok
14.12.
Piatok
15.12.
Sobota
16.12.
Nedeľa
17.12.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30

chvály
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30

detská
18.30
spoveď
15.00-
18.00

V utorok je adorácia s prosbami. Tie môžete napísať a hodiť do košíka. Potom ich prednesieme pred Oltárnou Sviatosťou. Od utorka budú rorátne ranné sväté omše pri sviecach.  Po nich pozývame deti na kakao.

V stredu večer po sv. omši  pozývam všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžia vo farnosti : kostolníkov, čku, upratovacie skupiny, organistov, kvetinárky…. na posedenie do prístavby na Vianočnú kapustnicu.

Upratovanie kostola skupina č 1.  

Modlitba chvál v našom kostole bude vo štvrtok po večernej svätej omši. Pri modlitbe chvál sa budeme modliť  príhovornú modlitbu.

V  piatok 15.12. pred omšou o 17:45 bude v prístavbe stretnutie detí, ktoré by sa chceli tento rok zapojiť do koledovania. Koledovať sa tento rok bude 24.12. doobeda a všetky deti sú veľmi vítané.

Spovedanie : V našej farnosti bude spoločná sv. spoveď 17. 12. ( 3. adventná nedeľa) od 15.00 do 18.00 hod. (11 kňazov) A potom ešte v stredu a štvrtok od 18.00 do 19.00 hod. (6 kňazov). Prosíme Vás nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Štedrý deň tento rok padne na 4 adventnú nedeľu….

Keďže budú celo Trenčianske misie od 25.5. do 2.6. 2024,  Máme nový termín do Svätej Zeme od 10. júna do 17. júna. Program visí na internetovej stránke farnosti aj na výveske.

Hľadáme organistu, ktorý  by hrával aj v týždni aspoň na večerných sv. omšiach v stredu a piatok.

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva na Adventné dielničky, ktoré sa konajú každú adventnú sobotu a nedeľu v čase od 15:30 do 18:30 hod. Návštevníci sa môžu zoznámiť s aktivitami a tvorbou Centra pre rodinu, ohriať sa pri punči a spolu s deťmi si vyrobiť vianočnú ozdobu či darček.“

Úmysly svätých omší :

11.12. pondelok

10.00 + Jozef, Emília a rodičia/ 18.30 + Jozef, Jozefína, Mária, Viliam, Oto

12.12. utorok

6.30 za zdravie a BP pre Jozefa, Alisiu a Sebastiána/ 18.30+ Alžbeta a Bohumil a rodičia

13.12.streda

6.30 za zdravie a BP pre Petra a Moniku / 18.30 + pohrebná Ján Krajčík

14.12. štvrtok

6.30 Poďakovanie za 40 r. ž. a p o BP/ 18.30 + z r Jurínová, Kostolányová, Odrejechová, Červeňanská

15.12. piatok

6.30 + rodičov Máriu, Ľudovíta a Júliu / 18.30 + Ján

16.12. sobota

7.30 + Filip, Antónia a deti/ 18.30 + Karol

17.12. nedeľa

7.00 Poďakovanie za 40  a 30 r života detí a p o BP/ 8.30 + Václav, Jozef, Michal

10.30 za farnosť / 18.30 + Miroslav

Informačný servis nitrianskej diecézy