• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 2. adventná nedeľa C + úmysly sv. omší
  • 2. Adventná nedeľa C (6.12. – 12.12. 2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Mikuláša, biskupa

Utorok :Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda : Nepoškvrnené Počatie Preblahoslavenej Panny Márie, prikázaný sviatok  

Piatok : Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej

Nedeľa : 3. adventná nedeľa

Sväté omše :

    Pondelok  6.12. Utorok   7.12. Streda
8.12.
Štvrtok  9.12. Piatok 10.12.  Sobota 11.12. Nedeľa 12.12.
Farský kostol 18.30 18.30 Adorácia 18.30 Ruženec BM 18.30
hrajú
mladí
18.30 18.30 7.00
10.30
  Online (YouTube / Facebook) Online (YouTube / Facebook) Online (YouTube / Facebook) Online (YouTube / Facebook) Online (YouTube / Facebook) Online (YouTube / Facebook) Online (YouTube / Facebook)

Poďakovanie patrí, tým ktorí každý týždeň upratujete a dezinfikujete kostol.

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok 2022.

Možnosť individuálnej pastorácie : Pondelok až Sobota

Možnosť sv. spovede : od 7.00 hod do 7.30 hod + sv. prijímanie

Možnosť sv. spovede : od 16.30 hod do 17.30 hod + sv. prijímanie

Štv./ Sob. 17.30 hod /18.00 hod modlitba sv. ruženca Online (YouTube / Facebook)

18.30 hod sv. omša Online (YouTube / Facebook) + pobožnosti

Možnosť individuálnej pastorácie: Nedeľa

Sv. omša 7.00 hod. (tichá)  online (YouTube / Facebook)

Možnosť sv. spovede : od 8.00 hod do 9.00 hod  + sv. prijímanie

Sv. omša 10.30 hod.  (hraná) online (YouTube / Facebook)

Možnosť sv. spovede : od 11.15 hod. do 12.15 hod. + sv. prijímanie

V týchto časoch si môžete zakúpiť katolícke noviny, Rebrík pre deti a iné časopisy a prispieť do zvončeka.  Taktiež si môžete zakúpiť si pero s logom našej farnosti. Cena je ako bolo vyrobené 1,30 E.

Rešpektujte, prosíme vás, usporiadateľskú službu, ktorá bude dbať na to, aby sa v kostole nevytváralo zhromaždenie viacerých ľudí. (30 ľudí )V prípade, že by bolo potrebné chvíľu čakať, dodržiavajte odstupy, tak ako je to pri vstupe pred mnohými obchodnými centrami. Pri vstupe do kostola je potrebný respirátor a dezinfekcia rúk.

Úmysly sv. omší odslúžime ako boli prijaté

Úmysly svätých omší : F slúži farár, K slúži kaplán

Pondelok 6.12.

10.00  F + Stanislav

18.30  K + Jozef, Vlasta, Ján, Alojz, Matilda

Utorok 7.12.

6.30  K + Karol, Matej, Mária

18.30 F + František

Streda 8.12.

6.30  K Poďakovanie za 13 r. života a p o BP

17.00 F za farnosť

18.30 F Poďakovanie za 60 r. Marianna a p O BP

Štvrtok 9.12.

6.30 K  Za obrátenie a BP pre rodinu

18.30 F + pohrebná Ivan Balaj

Piatok 10.12.

6.30 F + Magdaléna

18.30 K Poďakovanie za 70 r. života a p o BP

Sobota 11.12.

7.30  K + rodičia a st. rodičia

18.30  F Poďakovanie za 70 r života a p o BP

Nedeľa 12.12.

7.00  K Za zdravie a BP do života

8.30 K + Rudolf, Terézia a súrodenci

10.30 F Za farnosť

18.30 F + Ján, Alžbeta, Veronika, Jozef

Informačný servis nitrianskej diecézy