19. nedeľa (od 8.8. do 14.8.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Dominik, kňaz

Utorok : Sv. Terézie od Benedikty, panny a muč. Patrónky Európy

Streda : Sv. Vavrinca, diakona a muč.

Štvrtok  : Sv. Kláry, panny

Nedeľa : 20. nedeľa

  Pondelok
 8.8.
Utorok
9.8.
Streda 10.8. Štvrtok 11.8. Piatok 12.8. Sobota 13.8. Nedeľa
14.8.
Farský kostol 18.30 večeradlo 18.30
Adorácia tichá
18.30
BM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Dnes je Prvá nedeľa o 14.30 hod. stretnutie RB v kostole, vyloženie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej až do 17.45 hod.

V pondelok po večernej sv. omši v kostole bude stretnutie pútnikov do Medžugoria. Prosím priniesť doplatok za zájazd 130 Euro. Autobus bude pristavený na parkovisku o 15.30 a o 16.00 hod. sa odchádza. Vzadu v kostole budú papiere, kde budete môcť v týždni napísať svoje prosby, ktoré potom v Medžugorí prednesiem.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 3. 

Celé prázdniny sú úradné hodiny na farskom úrade večer po sv. omši od 19.15 do 19.45 hod..

Zapisujeme na birmovku, ktorá bude na budúci rok : máj – jún.  Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 11. 9. 2022.

Prajeme požehnanú cestu na dovolenku a šťastný návrat domov.

SÚmysly svätých omší : od 8.8. do 14.8. 2022

Pondelok 8.8.

18.30 Za zdravie a BP pre Miška

Utorok 9.8.

18.30 + Marián

Streda 10.8.

18.30 + pohrebná Irena Marková

Štvrtok 11.8.

18.30 + Emil

Piatok 12.8.

18.30 + Ján

Sobota 13.8.

7.30 + Stanislav, Mária, Anton, Margita/ 18.30 + st. rodičia

Nedeľa 14.8.

7.00 + duše v očistci/ 8.30 + Augustín, Anna, Augustín

10.30 za farnosť/ 18.30 + rodičov a sestru Antóniu a brata Jozefa

Informačný servis nitrianskej diecézy