19. Nedeľa A : od 14.8. do 20.8.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a muč.

Utorok : Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, prikázaný sviatok 6.30/17.00/18.30

Piatok: Sv. Heleny,

Nedeľa : 20. Nedeľa A,

Pondelok
14.8.
Utorok
15.8.
Streda
16.8.
Štvrtok
17.8.
Piatok
18.8.
Sobota
19.8.
Nedeľa
20.8.
Farský
kostol
18.30 6.30
17.00

18.30
18.30 18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30

18.30
večeradloadoráciaKBM

Upratovanie kostola skupina č 5.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 10. 9. ( nedeľa)  2023.

Tí,  ktorí odchádzajú na dovolenky a chcú požehnanie na cestu s požehnaním auta. Každý piatok počas prázdnin po večernej sv. omši na malom parkovisku pred farou. Okolo 19.10 min.

Prajeme požehnanú cestu na dovolenku a šťastný návrat domov.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 14.8.

18.30 + Ján

Utorok 15.8.

6.30 Poďakovanie za 65 r a 40 r života a p o BP/ 17.00 + Jozef, Margita, Vladimír, Jozef

18.30 + Anna, Jozef

Streda 16.8.

18.30 + pohrebná Mária Kusková

Štvrtok 17.8.

18.30 + Helena, Augustín, Gabriela

Piatok 18.8.

18.30 + Matej Vrabec

Sobota 19.8.

7.30 Za zdravie a BP pre Petra a Evy/ 18.30 + Jozef, Anna, Angela, Martin

Nedeľa 20.8.

7.00 Za zdravie a BP pre rodinu/ 8.30 Poďakovanie za 35r manž.

10.30 za farnosť/ 18.30 + Katarína, Ladislav, Margita, Anna, Karol

Informačný servis nitrianskej diecézy