19.  Nedeľa (9.8.- 15.8.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok: Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy

Utorok : Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Streda : Sv. Kláry, panny

Sobota: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

Nedeľa : Nanebovzatie Panny Márie

Sväté omše :

    Pondelok   9.8. Utorok
10.8.
Streda   11.8. Štvrtok  12.8. Piatok   13.8.  Sobota  14.8. Nedeľa   15.8.
Farský kostol 18.30 večeradlo 18.30
Tichá adorácia
18.30
BM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.1. Všetkým ďakujeme za službu služby v kostole.

Návšteva pápeža Františka na Slovensku: Zúčastnili by sme v Šaštíne 15.  septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Ak bude záujem, išli by sme autobusom. Môžete sa zapísať v sakristii kostola.

Úmysly sv. omší

9.8. Pondelok

18.30 + Marian

10.8. Utorok

18.30 + Veronika, Juraj

11.8. Streda

18.30 + pohrebná Jozef Zacko

12.8. Štvrtok

18.30 Poďakovanie za 50 r. života Jany a prosba o BP

13.8. Piatok

18.30 + Emil

14.8. Sobota

7.30 + Ján Vojtek

18.30 + Jozef, Vladimír. Margita, Jozef

15.8. Nedeľa

7.00 + Ondrej, Anna, Veronika, Viliam, a rodičia

8.30 + Anna, Rudolf, Berta, Miroslav, Marta

10.30 za farnosť

18.30 + Gabriela

Informačný servis nitrianskej diecézy