18. nedeľa (od 1.8. do 7.8.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok  : Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

Sobota : Premenenie Pána

Nedeľa : 19. nedeľa,

  Pondelok
 1.8.
Utorok
2.8.
Streda 3.8. Štvrtok 4.8. Piatok
5.8.
Sobota
6.8.
Nedeľa 7.8.
Farský kostol 18.30 večeradlo 18.30
Adorácia tichá
18.30
BM
18.30
RKP
6.30
Pobož.
BSJ 18.30
Pobož.
BSJ
7.30 večeradlo
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem pred svätými omšami. Starých a chorých vo štvrtok + penzión Liptovská. Penzión Lavičková v piatok od 8.30 hod.  

Prvá nedeľa o 14.30 hod. stretnutie RB v kostole po vyloženie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej až do 17.45 hod.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 2. 

Celé prázdniny sú úradné hodiny na farskom úrade večer po sv. omši od 19.15 do 19.45 hod..

Zapisujeme na birmovku, ktorá bude na budúci rok : máj – jún.  Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

Oznam z Hospicu: Dávame do pozornosti službu novozriadenej Ambulancie paliatívnej medicíny, ktorá sa nachádza v priestoroch Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Táto ambulancia bezplatne prináša nevyliečiteľne chorým úľavu od bolesti a iných príznakov pokročilého štádia choroby. Viac inf. vrátane tel. kontaktu na paliatívnu ambulanciu je v zelených letákoch, ktoré sa nachádzajú vzadu pri KN.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 11. 9. 2022.

Prajeme požehnanú cestu na dovolenku a šťastný návrat domov.

Úmysly svätých omší : od 1.8 do 7.8. 2022

Pondelok 1.8.

18.30 + Anežka, Pavel, Gabriel

Utorok 2.8.

18.30 + Dušan, rodičia Marta a Rudolf

Streda 3.8.

18.30 + pohrebná Antónia Zbúrová

Štvrtok 4.8.

18.30 + Mário

Piatok 5.8.

6.30 Za uzdravenie a BP pre Annu s rodinou /18.30 + Patrik Zámečník

Sobota 6.8.

7.30 Za RB Juh/ 18.30 + rodičia Štefánia, Jozef a deti

Nedeľa 7.8.

7.00 + Agnesa, Vincent/ 8.30 za farnosť / 10.30 + Katarína, Ladislav, Margita, Anna, Karol

18.30 + Anna, Štefan, Peter, Juliana, Helena, Martin a rodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy