18. Nedeľa A : od 7.8. do 13.8.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Dominika, kňaza

Streda : Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a muč, patrónky Európy

Štvrtok : Sv. Vavrinca, diakona a muč.

Piatok: Sv. Kláry, panny

Nedeľa : 19. Nedeľa A,

Pondelok
7.8.
Utorok
8.8.
Streda
9.8.
Štvrtok
10.8.
Piatok
11.8.
Sobota
12.8.
Nedeľa
13.8.
Farský
kostol
18.30
večeradlo
18.30
adorácia
18.30
KBM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30

18.30

Upratovanie kostola skupina č 4.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 10. 9. ( nedeľa)  2023.

Tí,  ktorí odchádzajú na dovolenky a chcú požehnanie na cestu s požehnaním auta. Každý piatok počas prázdnin po večernej sv. omši na malom parkovisku pred farou. Okolo 19.10 min.

Prajeme požehnanú cestu na dovolenku a šťastný návrat domov.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 7.8.

18.30 + Marta, Ferdinand, Alžbeta, Ján

Utorok 8.8.

18.30 + Štefánia, Jozef a deti

Streda 9.8.

18.30 + pohrebná Roman Trška

Štvrtok 10.8.

18.30 + Stanislav, Mária, Anton, Margita

Piatok 11.8.

18.30 + Emil

Sobota 12.8.

7.30 +  rodičia Mária, Ján/  18.30 + Marián

Nedeľa 13.8.

7.00 Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM/ 8.30 za farnosť

10.30 Poďakovanie za 60 r. života a p o BP/ 18.30 + Justína, Daniel, Justína,

Informačný servis nitrianskej diecézy