18.  Nedeľa (2.8.- 8.8.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Streda : Sv. Jána, Máriu Vianneya, kňaza

Piatok  : Premenenie Pána

Nedeľa : 19.  Nedeľa B

Sväté omše :

    Pondelok   2.8. Utorok   3.8. Streda   4.8. Štvrtok  5.8. Piatok   6.8.  Sobota  7.8. Nedeľa   8.8.
Farský kostol 18.30 večeradlo 18.30
Tichá adorácia
18.30
BM
8.45 penzión
18.30
6.30
Pobožnosť K BSJ
18.30 Pobožnosť
K BSJ
7.30
večeradlo 18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.7. Všetkým ďakujeme za službu služby v kostole.

Dnes je prvá nedeľa o 14.30 je stretnutie RB a po ňom vyloženie Sviatosti Oltárnej na poklonu a až do 17.45. hod.

2. augusta v pondelok možno vo všetkých farských kostoloch získať úplné odpustky tvz. Porciunkuly. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznanie viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky : Svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

Máme prvopiatkový týždeň: Spovedanie : iba pred omšou, nakoľko som sám od 17. 30 do 18.30 hod. po svätej omši mám úradné hodiny. Penzión Liptovská vyspovedám vo štvrtok od 8.20 po nej svätá omša a penzión Lavičková v piatok od 9.00 hod. Starých a chorých vo štvrtok.

Návšteva pápeža Františka na Slovensku: Zúčastnili by sme v Šaštíne 15.  septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Ak bude záujem, išli by sme autobusom. Uvidíme aké budú podmienky. Zatiaľ len predbežne, či bude záujem?  

Náklady na opravu farského kostola : Celková cena 62.273 EURO

Z toho : Maľovanie 20.706 EURO; Lešenie 31.000 EURO; motory na otváranie okien 6.834 EURO; Stoličky, vitríny a iné 1733 EURO; Poťahy na lavice 2.000 EURO. Dary a zvonček činili 31.577 EURO. Ostatné peniaze sme mali ušetrené na farskom účte. Farnosť nemá žiadny dlh. Pán Boh zaplať a veľká vďaka za štedrosť.

Úmysly sv. omší : 2.8 – 8.8. 2021

2.8. Pondelok

18.30 + Augustín, Anna a brat Augustín

3.8. Utorok

18.30 + Mário

4.8. Streda

18.30 + pohrebná Verona Bílková

5.8. Štvrtok

8.45 Za zdravie a BP pre rodinu 18.30  Terézia, Ľudevít Jančovičoví

6.8. Piatok

6.30 + vdp. Jozef Nagy 18.30 Za zdravie a BP pre r. Daniela

7.8. Sobota

7.30 + Stanislav, Mária, Anton, Margita

18.30 Za Ružencové bratstvo

8.8. Nedeľa

7.00 + Štefan, Margita, Martin

8.30 Za farnosť

10.30 Poďakovanie za 35 r. manž. Marty a Jozefa

18.30 + Štefan Michalec

Informačný servis nitrianskej diecézy