17. nedeľa (25.7. – 31.7.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Jakuba, apoštola

Utorok : Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej PM

Streda : Sv. Garazda a spol.

Piatok : Marty, Márie a Lazara

Nedeľa : 18. nedeľa,

  Pondelok  25.7. Utorok
26.7.
Streda 27.7. Štvrtok 28.7. Piatok 29.7.  Sobota 30.7. Nedeľa
31.7.
Farský kostol 18.30 večeradlo 18.30
Adorácia tichá
18.30
BM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Tento týždeň prebiehal detský farský tábor. Chcem poďakovať z úprimného srdca všetkým vedúcim a animátorom za ochotu, starostlivosť, trpezlivosť a lásku s akou tento tábor viedli.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 1. 

Od pondelka nie sú ranné sv. omše, okrem soboty.

Celé prázdniny sú úradné hodiny na farskom úrade večer po sv. omši od 19.15 do 19.45 hod..

Tento týždeň sa bude konať v Trenčíne celoslovenské stretnutie mládeže. (od štvrtka 28.7. do nedele 31. 7. 2022)

– Hlavné časti programu sa budú konať v Mestskej športovej hale na Sihoti (Mládežnícka ul. č . 1).

– Piatková dopoludňajšia modlitba, katechéza a stretnutie mladých z Nitrianskej diecézy so svojím biskupom by mali byť – pokiaľ nepríde k zmene – vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie (pod Hradom).

– Vyvrcholením stretnutia bude nedeľná Pešia púť mladých na Skalku do Diecéznej svätyne sv. Andreja Svorada a Beňadika, kde bude o 11.00 hod. záverečná sv. omša. Program je na nástenke kostola.

Naša farnosť má na starosti moderovanú adoráciu vo farskom kostole v meste vo štvrtok od 21.00 do 22. 00 hod. Vzadu si môžete zobrať program tých časti stretnutia, kde je nie potrebná vstupenka. 

Zapisujeme na birmovku, ktorá bude na budúci rok : máj – jún.  Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 11. 9. 2022.

Prajeme požehnanú cestu na dovolenku a šťastný návrat domov.

Úmysly svätých omší : od 25.7.2022 do 31.7.2022

25.7. pondelok

18.30 Poďakovanie za 50 r. manž. Márie a Jozefa a p o BP

26.7. utorok

18.30 Poďakovanie za dar života Terezky

27.7. streda

18.30 + pohrebná Gabriela Zelenková

28.7. štvrtok

18.30 + Terézia, Rudolf, syn Rudolf a r z oboch strán

29.7. piatok

18.30 + Rudolf a Emília

30.7. sobota

7.30 Za zdravie a BP pre Michaelu s rodinou  / 18.30 Poďakovanie za 60 r života a p o BP

31.7.  nedeľa

7.00 za farnosť / 8.30 + Anna, Ján, Stanislav, Antónia/ 10.30 za dar viery / 18.30 + Emília

Informačný servis nitrianskej diecézy