17. Nedeľa A : od 31.7. do 6.8.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok  : Sv. Ignáca z Loyoly

Utorok : Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

Piatok: Sv. Jána Máriu Vianneyho, kňaza

Nedeľa : 18. Nedeľa A, Premenenie Pána

Pondelok
31.7.
Utorok
1.8.
Streda
2.8.
Štvrtok
3.8.
Piatok
4.8.
Sobota
5.8.
Nedeľa
6.8.
Farský
kostol
18.30
večeradlo
18.30
adorácia do 19.30
18.30
KBM
18.30 18.30 7.30
večeradlo
18.30
7.00
8.30
10.30 18.30
19.10
požehnanie

Dne o 17.00 hod odchádzame do Medžugoria. Autobus bude pristavený o 16.45 na hornom parkovisku. Vzadu na stolíku pri KN sú papiere, kde môžete napísať svoju prosbu, ktorú v Medžugorí prednesiem Panne Márii.

Máme prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme pred večernými sv. omšami. Starých a chorých vo štvrtok (Liptovská ) a piatok (Lavičková) penzióny.

Upratovanie kostola skupina č.3.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 10. 9. ( nedeľa)  2023.

Tí,  ktorí odchádzajú na dovolenky a chcú požehnanie na cestu s požehnaním auta. Každý piatok počas prázdnin po večernej sv. omši na malom parkovisku pred farou. Okolo 19.10 min.

Prajeme požehnanú cestu na dovolenku a šťastný návrat domov.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 31.7.

18.30 + Ondrej, Júlia, Ivan, Angela

Utorok 1.8.

18.30 Za zdravie a BP pre Júliu a Romana

Streda 2.8.

18.30 + pohrebná Marcela Macková

Štvrtok 3.8.

18.30 + Mário

Piatok 4.8.

18.30 + Jozef Baco

Sobota 5.8.

7.30 Za požehnanie RB / 18.30 + Ľudmila, Hanička, Helena

Nedeľa 6.8.

7.00 za farnosť / 8.30 + Vít, Bernardína Čížoví a rodičia/ 10.30 + Daniel / 18.30 + Emília

Informačný servis nitrianskej diecézy