17.  Nedeľa (26.7.- 1.8.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie

Utorok : Sv. Gorazda a spoločníkov

Štvrtok : Sv. Marty

Sobota : Sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa SJ

Nedeľa : 18.  Nedeľa B

Sväté omše :

    Pondelok   26.7. Utorok   27.7. Streda   28.7. Štvrtok  29.7. Piatok   30.7.  Sobota  31.7. Nedeľa   1.8.
Farský kostol 18.30 večeradlo 18.30
Tichá adorácia
18.30
BM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.6. Všetkým ďakujeme za službu služby v kostole.

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva na ďalší ročník podujatia „Deň rodiny v Trenčíne“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 1. augusta 2021 v parku M. R. Štefánika v Trenčíne so začiatkom o 14:00.

Budúcu nedeľu je prvá nedeľa o 14.30 je stretnutie RB a po ňom vyloženie Sviatosti Oltárnej až do 17.45. hod.

Úmysly sv. omší : 19.7 – 25.7. .2021

26.7. Pondelok

18.30 + Alojz, Veronika, Ondrej, Peter

27.7. Utorok

18.30 + kňazi

28.7. Streda

18.30 Poďakovanie za 20 r. manželstva a pr. o BP

29.7 Śtvrtok

18.30 + Terézia, Rudolf a rodičia

30.7 Piatok

18.30 + Viliam, Rudolf

31.7. Sobota

7.30 Za zdravie a BP pre  Jána

18.30 + Emília.

1.8. nedeľa

7.00 + František, Jolana a rodičia / 8.30 Za zdravie a BP pre r. Čížovú, Zemkovú, Janechovú

10.30 + Zuzana, Mária, Pavol, Ján /  18.30 Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy