16. nedeľa (18.7. – 24.7.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Piatok: Sv. Márie Magdalény

Sobota: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Nedeľa : 17. nedeľa,

  Pondelok
 18.7.
Utorok
19.7.
Streda
20.7.
Štvrtok
21.7.
Piatok
22.7.
 Sobota
23.7.
Nedeľa
24.7.
Farský kostol 18.30
večeradlo
18.30
Adorácia
tichá
18.30
BM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 7. 

Od pondelka nie sú ranné sv. omše, okrem soboty.

Celé prázdniny sú úradné hodiny na farskom úrade večer po sv. omši od 19.15 do 19.45 hod..

Zapisujeme na birmovku, ktorá bude na budúci rok : máj – jún.  Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 11. 9. 2022.

Prajeme požehnanú cestu na dovolenku a šťastný návrat domov.

Úmysly svätých omší : od 18.7.2022 do 24.7.2022

18.7.  pondelok

18.30 Za zdravie a BP pre Júliu a Romana

19.7. utorok

18.30 + Eduard, Anna, Ján, Anna

20.7. streda

18.30 + pohrebná Božena Ganádiková

21.7. štvrtok

18.30 + Jozef, Angela, Pavol Piknoví

22.7. piatok

18.30 Poďakovanie za 70 r. života a p o BP

23.7. sobota

7.30 Za zdravie a BP pre Vlastu

18.30 + Ivan

24.7. nedeľa

7.00 Za zdravie a BP pre Tomáša a Petra/ 8.30 +  Katarína, Ján Kujoví a súrodenci/ 10.30 + Ján

18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy