16. Nedeľa A : od 24.7. do 30.7.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok  : Sv. Jakuba, apoštola

Streda : Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Sobota : Sv. Marty, Márie, Lazára 

Nedeľa : 17. Nedeľa A

Pondelok
24.7.
Utorok
25.7.
Streda
26.7.
Štvrtok
27.7.
Piatok
28.7.
Sobota
29.7.
Nedeľa
30.7.
Farský
kostol
18.30
večeradlo
18.30
adorácia
do 19.30
18.30
KBM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30

18.30

Upratovanie kostola skupina č.2.

Od pondelka začína detský tábor. Prosíme o modlitby.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 10. 9. ( nedeľa)  2023.

Tí,  ktorí odchádzajú na dovolenky a chcú požehnanie na cestu s požehnaním auta. Každý piatok počas prázdnin po večernej sv. omši na malom parkovisku pred farou. Okolo 19.10 min.

V nedeľu odchádzame do Medžugoria. Autobus bude pristavený o 16.45 na hornom parkovisku. V týždni budú na stolíku pri KN papiere, kde môžete napísať svoju prosbu, ktorú v Medžugorí prednesiem Panne Márii.

Biskupský úrad, zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou sv. Andreja- Svorada a Benedikta v Trenčíne, vyhlásilo opakované výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa, ky. Bližšie informácie na nástenke kostola.

Prajeme požehnanú cestu na dovolenku a šťastný návrat domov.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 24.7.

18.30 + Ľudovít, Vilma a deti

Utorok 25.7.

18.30 Poďakovanie za 75 r. života Anny Jedinákovej

Streda 26.7.

18.30 + pohrebná Františka Sýková

Štvrtok 27.7.

18.30 + Anna, Štefan, Emília, Ján

Piatok 28.7.

18.30 + Terézia, Rudolf a syn Rudolf

Sobota 29.7.

7.30 + Jozef, Júlia, Mária

18.30 + Marián

Nedeľa 30.7.

7.00 Poďakovanie za dar života Terezky/ 8.30 +  Katarína, Štefan, Ján

10.30 + Štefan, Anna, Katarína/ 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy