16.  Nedeľa (19.7.- 25.7.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Štvrtok : Sv. Márie Magdalény

Piatok : Sv. Brigity, patrónky Európy

Nedeľa : 17.  Nedeľa B

Sväté omše :

    Pondelok
  19.7.
Utorok
  20.7.
Streda
  21.7.
Štvrtok
 22.7.
Piatok
  23.7.
Sobota
 24.7.
Nedeľa
  25.7.
Farský kostol 18.30
večeradlo
18.30
Tichá
adorácia
18.30
BM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.5. Všetkým ďakujeme za službu služby v kostole.

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva na ďalší ročník podujatia „Deň rodiny v Trenčíne“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 1. augusta 2021 v parku M. R. Štefánika v Trenčíne so začiatkom o 14:00. Téma kampane sa v tomto roku zameriava na hodnotu a dôležitosť otcovstva. Slogan Dňa rodiny 2021 preto znie „Otec nablízku“. Program bude zahŕňať svätú omšu, hudobné vystúpenia, divadielko, rodinné súťaže, tvorivé dielničky a veľa iného.“

Ohlášky : Ing. Miroslav Čakloš a Magdaléna Hanková, uzavrú sv. manželstva vo farnosti  Veľké Bierovce

Úmysly sv. omší : 19.7 – 25.7. .2021

19.7. Pondelok

18.30 + Jozef, Ján, Vladimír a rodičia

20.7. Utorok

18.30 + st. rodičov z oboch strán

21.7. Streda

18.30 + Pohrebná Oto Ludl

22.7. Štvrtok

18.30 + Miroslav

23.7. Piatok

18.30 + Jozef Blaha

24.7. Sobota

7.30 + Ján, Gabriel, Karol

18.30 Poďakovanie za 50 r. manželstva

25.7. Nedeľa

7.00 + z r Šimkovičovej, Jančíchovej, Blaškovej, Kurikovej

8.30 Za uzdravenie sestry.

10.30 Za farnosť

18.30 + Ján, Florián, Mária, Anna

Informačný servis nitrianskej diecézy