15. nedeľa (11.7. – 17.7.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Benedikta, opáta

Piatok: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Nedeľa : 16. nedeľa,

  Pondelok
 11.7.
Utorok
12.7.
Streda
13.7.
Štvrtok
14.7.
Piatok
15.7.
 Sobota
16.7.
Nedeľa
17.7.
Farský kostol 18.30
večeradlo
18.30
Adorácia
tichá
18.30
BM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 6. 

Od pondelka nie sú ranné sv. omše, okrem soboty.

Celé prázdniny sú úradné hodiny na farskom úrade večer po sv. omši od 19.15 do 19.45 hod.

V sobotu a nedeľu je na Skalke tradičná výročná púť k úcte k sv. Andrejovi Svoradovi a Benediktovi. Bližšie informácie na nástenke kostola.

Zapisujeme na birmovku, ktorá bude na budúci rok : máj – jún.  Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 11. 9. 2022.

Prajeme požehnanú cestu na dovolenku a šťastný návrat domov.

Úmysly svätých omší : od 11.7.2022 do 17.7.2022

11.7. pondelok

18.30 Za zdravie a BP pre Katarínu s deťmi a rodinami

12.7. utorok

Za zdravie a BP pre r. Haringovú

13.7. streda

18.30 + pohrebná Helena Studienková

14.7. štvrtok

18.30 + Jidřich, Ružena

15.7. piatok

18.30 + Vlasta a + z rodiny

16.7. Sobota

7.30 + Miroslav Dobiáš 1. výročie / 18.30 + Daniel, Justína, Justína

17.7. nedeľa

7.00 + Veronika/ 8.30 + Juraj/ 10.30 za farnosť/ 18.30 Za zdravie a BP pre Máriu pri 18 r. života

Informačný servis nitrianskej diecézy