15. Nedeľa A : od 17.7. do 23.7.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok  : Sv. Andreja – Svorada a Benedikta, pustovníkov, patrónou diecézy

Sobota : Sv. Márie Magdalény 

Nedeľa : 16. Nedeľa A

Pondelok
17.7.
Utorok
18.7.
Streda
19.7
Štvrtok
20.7.
Piatok
21.7.
Sobota
22.7
.
Nedeľa
23.7.
Farský
kostol
18.30
večeradlo
18.30
adorácia
do 20.00
18.30
KBM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30

18.30

Od 1. júla býva na fare P. Pavol Trgo, ktorý je určený ako kaplán pre mesto. Bude mať na starosti cirkevné školy a Centrum pre rodinu.

Upratovanie kostola skupina č.1.

Jezuiti ponúkajú duchovné cvičenia v exercičnom dome SJ v Piešťanoch. Bližšie na nástenke kostola.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 10. 9. ( nedeľa)  2023.

Tento víkend je púť na Skalke. Bližšie na výveske kostola. Náš stály diakon Pavol Kubala pozýva na pešiu púť na Skalku, budúcu nedeľu. Je to sviatok našich diecéznych patrónov Sv. Andreja Svorada a Benedikta. Odchádzať budeme o 7.30 od cintorína, stretneme sa pri Sv. Jánovi Nepomuckom (stredná brána pri parku). Treba si zobrať dostatok vody, prikrývku hlavy a chuť putovať za každého počasia. Sv. omša začína o 10.30, celebruje ju otec biskup Peter Beňo. Cesta bude trvať približne 2 hodiny, po ceste sa budeme modliť a spievať.

Tí,  ktorí odchádzajú na dovolenky a chcú požehnanie na cestu s požehnaním auta. Každý piatok počas prázdnin po večernej sv. omši na malom parkovisku pred farou. Okolo 19.10 min.

V sobotu 22. júla 2023 o 15:00 hod. sa v Bratislave na Jakubovom námestí uskutoční celonárodný pochod „Hrdí na rodinu“. Ide už o 11. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a od 1. Júla býva nradostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Manželstvo chráni deti“. Plagát k podujatiu nájdete na výveske. Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk. 

Prajeme požehnanú cestu na dovolenku a šťastný návrat domov.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 17.7.

18.30 + Anna, Štefan, rodičia z oboch strán

Utorok 18.7.

18.30 +Vilma, Ján, Igor

Streda 19.7.

18.30 + pohrebná Ivan Hôrkový

Štvrtok 20.7.

18.30 + Ján

Piatok 21.7.

18.30 + Mária, Vladimír

Sobota 22.7.

7.30 + Anna, Ondrej, Alojz

18.30 Za zdravie a BP pre deti a rodinu

Nedeľa 23.7.

7.00 Poďakovanie za 70 r. života a p o BP/ 8.30 + Miroslav Dobiáš 2. výročie

10.30 Za farnosť/ 18.30 + Ľubomír, Mučka a Emil Varga

Informačný servis nitrianskej diecézy