15.  Nedeľa (12.7.- 18.7.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Štvrtok : Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota : Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, sviatok

Nedeľa : 16.  Nedeľa B

Sväté omše :

    Pondelok   12.7. Utorok   13.7. Streda   14.7. Štvrtok  15.7. Piatok   16.7. Sobota  17.7. Nedeľa   18.7.
Farský kostol 18.30 18.30
Tichá adorácia
18.30
BM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

V Sobotu je na Skalke pri Trenčíne púť k hlavným patrónom našej diecézy. V sobotu bude večernú sv. omšu o 19.00 hod slúžiť Nitriansky  biskup Mons.Viliam Judák a v nedeľu 10.30 hod. pomocný biskup Mons. Peter Beňo.

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.4. Všetkým ďakujeme za službu služby v kostole.

Úmysly sv. omší : 12.7 – 18.7. .2021

12.7. Pondelok

18.30 Poďakovanie za 70 r. života Márie a prosba o BP

13.7. Utorok

18.30 Poďakovanie za 80 r. života a prosba o BP

14.7. Streda

18.30 + pohrebná Božena Markovičová

15.7. štvrtok

18.30 + Daniel, Justína

16.7. Piatok

+ Mária

17.7. Sobota

7.30 Za zdravie a BP pre doktorov a sestry /  18.30 Za dar viery

18.7. Nedeľa

7.00 za farnosť / 8.30 Poďakovanie za 7 r. manželstva /10.30 Za zdravie a BP pre Kristiána

18.30 + František a Bernardína r z oboch strán

Informačný servis nitrianskej diecézy