14. nedeľa (4.7. – 10.7.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, národný sviatok 7.00/8.30/18.30

Nedeľa : 15. nedeľa,

  Pondelok
 4.7.
Utorok
5.7.
Streda
6.7.
Štvrtok
7.7.
Piatok
8.7.
 Sobota
9.7.
Nedeľa
10.7.
Farský kostol 18.30
večeradlo
7.00
8.30
18.30
Adorácia
tichá
18.30
BM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 5.

Od pondelka nie sú ranné sv. omše, okrem soboty.

Celé prázdniny sú úradné hodiny na farskom úrade večer po sv. omši od 19.15 do 19.45 hod.

V utorok je národný sviatok svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov. Sv. omše sú 7.00/8.30 a 18.30. 10.30 nie je.

Prvoprijímajúce deti, alebo aj iné deti, ktoré by si chceli urobiť 9 prvých piatok, ( 9 X sv, spoveď a sv. prijímanie)  nech si prídu po obrázok do sakristie, kde prvé piatky budú zapisovať.

Zapisujeme na birmovku, ktorá bude na budúci rok : máj – jún.  Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 11. 9. 2022.

Prajeme požehnanú cestu na dovolenku a šťastný návrat domov.

Úmysly svätých omší : od 4.7.2022 do 10.7.2022

4.7. pondelok

18.30 za Obnovu manželstva  /+ Marta

5.7.utorok

7.00 + Peter/ 8.30 +Miroslav / 18.30 + Greta Bohušová

6.7. streda

18.30 + pohrebná Marta Hrtková

7.7. štvrtok

18.30 + Veronika, Jozef

8.7. piatok

18.30 + z rodiny 

9.7. sobota

7.30 Poďakovanie za 55 a 60 r života a p o BP/ 18.30 + Helena, Jozef

10.7. nedeľa

7.00 Za zdravie a BP pre Juraja a Márie s rodinami / 8.30 za farnosť/ 10.30 + Miroslav a jeho rodičia

18.30 Za zdravie a BP pre Ladislava

Informačný servis nitrianskej diecézy