14. Nedeľa (5.7.- 11.7.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Nedeľa : 15. Nedeľa B

Sväté omše :

    Pondelok   5.7. Utorok   6.7. Streda   7.7. Štvrtok  8.7. Piatok   9.7.  Sobota  10.7. Nedeľa   11.7.
Farský kostol 7.00
8.30
10.30
18.30
18.30
Tichá
adorácia
18.30
BM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30

Ako býva zvykom, počas prázdnin nebudú ranné sv. omše, okrem soboty a prvých piatkov. Zmena úradných hodín  kancelárii v čase prázdnin : Vždy po večernej sv. omši od 19.15 do 19.45  hod.

Dnes je prvo nedeľná poklona. Sviatosť bude vyložená hneď po stretnutí Ružencového bratstva, ktoré  začne o 14.30 hod. až do 17.45 hod. 

Zajtra je národný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Sväté omše budú ako v nedeľu. 7.00 /8.30/10.30/ 18.30.

Na budúcu nedeľu bude deň farnosti. Po svätej omši o 10.30 hod bude Eucharistická procesia. Budú 4 oltáriky, Prvý má na starosť Ružencové bratstvo pri kríži. Druhý majú na starosť spoločenstvo matiek na kopci  námestia. Tretí majú na starosti manželské stretká, tiež na kopci námestia a štvrtý miništranti pred kostolom. Prosíme deti, aby si priniesli lupienky z kvetov a tak urobili koberec pred Najsvätejšou Sviatosťou.  Taktiež budúcu nedeľu 11. júla pripravujeme Deň farnosti pre všetkých, ktorí uprostred letných dní hľadajú oddych, rodinnú zábavu, duchovné osvieženie a priateľskú atmosféru. Program bude prebiehať na námestí pred naším kostolom od 15:00 do 19:30. Špeciálna časť programu pre mladých začne o 19:30 vo farskej záhrade. Z dôvodu dňa farnosti Večerná svätá omša nebude!!!

„Minulú nedeľu sme Vás informovali o prázdninovom mini tábore pre prvoprijímajúce deti. Keďže miesta sú ešte voľné, na tábor sa môžu prihlásiť všetky deti, ktoré z našej farnosti, ktoré v uplynulom šk. roku ukončili 1. – 4. ročník ZŠ“  Prázdninové Trojdnie sa uskutoční v dňoch 9. – 11.8. v čase od 7.30 – 15.30, stretneme sa každý deň v prístavbe kostola. Pre deti sú pripravené rozličné hry, aktivity a výlet. Poplatok za denný tábor je 12 eur. Prihlášky si môžete vziať a vyplniť v sakristii kostola najneskôr do 10.7.“

„Centrum pre rodinu pozýva slobodných katolíkov vo veku 25 – 36 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na zoznamovacie stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 6.7.2021 o 18:00 v priestoroch centra na Farskej 12. Ďalšie informácie a registračný formulár nájdete na stránkach CPR Trenčín.“

Úmysly sv. omší : 5.7 – 11.7. .2021

5.7. Pondelok

7.00 Poďakovanie za 43 r. manž. A prosba o BP  /  8.30 Za zdravie a BP pre r. Luciu

10.30 + Peter  / 18.30 + Gabriel

6.7. Utorok

18.30 Za zdravie a BP pre r. Juraja a Márie

7.7. Streda

18.30 + pohrebná Jaroslav Murka

8.7. štvrtok

18.30 + Emil a rodičia

9.7. Piatok

18.30 Za zdravie a BP pre r. Šejdíkovú a Ivanovú

10.7. Sobota

7.30 Poďakovanie za 70 r. ž Pavla a prosba o BP / 18.30 + Ivan

11.7. Nedeľa

7.00 + Martin Galiovský / 8.30 + vdp Miloš a matka Bernardína / 10.30 Za zdravie a BP pre r. Katarínu a deti s rodinami / 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy