14. Nedeľa A : od 10.7. do 16.7.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Benedikt opát, patrón Európy

Sobota : Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi 

Nedeľa : 15. Nedeľa A

Pondelok
10.7.
Utorok
11.7.
Streda
12.7.
Štvrtok
13.7.
Piatok
14.7.
Sobota
15.7.
Nedeľa
16.7.
Farský
kostol
18.30
večeradlo
18.30
adorácia
tichá
18.30
KBM
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30

18.30
do 20.0017.30
RKP

Od pondelka nie sú ranné sv. omše, okrem soboty.

Upratovanie kostola skupina č.7.

Jezuiti ponúkajú duchovné cvičenia v exercičnom dome SJ v Piešťanoch. Bližšie na nástenke kostola.

V pondelok po večernej sv. omši bude stretnutie pútnikov do Medžugoria. Je potrebné priniesť . adresa, dátum nar, rodné číslo,  číslo Pasu alebo OP a napokon doplatok 150 Euro.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 10. 9. ( nedeľa)  2023.

Tí,  ktorí odchádzajú na dovolenky a chcú požehnanie na cestu s požehnaním auta. Každý piatok počas prázdnin po večernej sv. omši na malom parkovisku pred farou. Okolo 19.10 min.

V sobotu 22. júla 2023 o 15:00 hod. sa v Bratislave na Jakubovom námestí uskutoční celonárodný pochod „Hrdí na rodinu“. Ide už o 11. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Manželstvo chráni deti“. Plagát k podujatiu nájdete na výveske. Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk. 

Prajeme požehnanú cestu na dovolenku a šťastný návrat domov.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 10.7.

18.30 + z r Žovincoví

Utorok 11.7.

18.30 Za zdravie a BP pre Katarínu a deti s rodinami

Streda 12.7.

18.30 + pohrebná Anton Mázik a manž Anna

Štvrtok 13.7.

18.30 + Ladislav, Pavol, Štefan, Jozef

Piatok 14.7.

18.30 + Mária, Anton

Sobota 15.7.

7.30 + st. rodičia a + z rodiny/ 18.30 + Juraj, Magdaléna, Valent, Mária

Nedeľa 16.7.

7.00 + Peter, Katarína, Jozef, Severín/ 8.30 za farnosť/ 10.30+ Magdaléna, Ján

18.30 + Ján, Mária, Florián, Anna

Informačný servis nitrianskej diecézy