13. Nedeľa (28.6.- 4.7.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Ireneja, biskupa mučeníka

Utorok : Sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok :  Sv. omše 6.30/17.00/18.30

Piatok: Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie

Sobota : Sv. Tomáša, apoštola

Nedeľa : 14. Nedeľa B

Sväté omše :

    Pondelok
  28.6.
Utorok
29.6.
Streda
  30.6.
Štvrtok
 1.7.
Piatok
  2.7.
Sobota
 3.7.
Nedeľa
  4.7.
Farský kostol 10.00
18.30
večeradlo
6.30
17.00
18.30
6.30
18.30
BM
18.30
Mládež.
6.30
Pobožnosť
BSJ
18.30
Pobožnosť
BSJ
7.30
večeradlo
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Dnes je zbierka na dobročinné diela sv. otca.

V utorok na večernej sv. omši sa rozlúčime s pánom kaplánom a stredu na večernej privítame nového kaplána. 

Je prvý piatok v mesiaci spovedáme ako vždy 1 hod. pred večernými a pol pred rannou sv. omšou.

Ako býva zvykom, počas prázdnin nebudú ranné sv. omše, okrem soboty a prvých piatkov. Zmena úradných hodín  kancelárii v čase prázdnin : Vždy po večernej sv. omši od 19.00 do 19.30  hod.

Biskupi Slovenska rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na sv. omši. Teda v nedeľu je svätá omša pre katolíka povinná. Keďže sme už v covid automate žltý, to znamená 50% kapacita kostola, to je : 250 na sedenie a 200 na státie.

Budúcu nedeľu je prvo nedeľná poklona. Sviatosť bude vyložená hneď po stretnutí Ružencového bratstva, ktoré  začne o 14.30 hod. až do 17.45 hod. 

Milí rodičia, Farnosť Trenčín – Juh s podporou Hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko organizuje denný letný mini-tábor s názvom Letné trojdnie pre prvoprijímajúce deti, ktorý sa uskutoční v dňoch   9. – 11.8. 2021 (pon, ut, str).Prihlásiť sa môžu deti, ktoré počas korona-obdobia pristúpili k 1. sv. prijímaniu (t.j. žiaci končiaceho 3. a 4. ročníka), prípadne ich súrodenci, ak sú žiakmi 1. stupňa ZŠ. Kedy a kde? Tábor bude prebiehať v prístavbe Kostola sv. Rodiny na Juhu v čase 7.30 – 15.30 (orientačne, presné informácie budú zaslané rodičom prihlásených detí). Obedy budú zabezpečené formou donášky. Cena za mini-tábor: 12 eur (zahrnuté sú obedy, pitný režim, materiál na aktivity, príp. cestovné), zvyšok je hradený z dotácie. Prihlášky si môžete zobrať aj v sakristii kostola.

„Centrum pre rodinu pozýva slobodných katolíkov vo veku 25 – 36 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 6.7.2021 o 18:00 v priestoroch centra na Farskej 12. Ďalšie informácie a registračný formulár nájdete na stránkach CPR Trenčín.“

Úmysly sv. omší : 21.6. – 27.6.2021

28. 6. Pondelok

10.00 Za zdravie a BP pre Dominika   /18.30  Za zdravie a BP pre Romana a Júliu

29.6. Utorok

6.30 za farnosť /17.00 + Juraj, Ján, Anna, Zuzana/ 18.30 + Mária

30.6. Streda

6.30 Za zdravie a BP pre rodinu Jána Klobušického  / 18.30 + pohrebná Božena Šusteková

1.7. Štvrtok

18.30 za zdravie a BP pre r. Tunegovú a Žačikovú

2.7. Piatok

6.30 + kňazi / 18.30 + Jindřich Vašek

3.7.Sobota

7.30 Za Ružencové bratstvo / 18.30 Za nepriateľov Cirkvi

4.7. Nedeľa

7.00  František / 8.30 Za zdravie a BP pre r. Viktórie, Marka a Jannete/ 10.30 Za zdravie a BP pre r. Harcekovú  / 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy