13. nedeľa (27.6. – 3.7.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Streda : Sv. apoštolov Petra a Pavla, prikázaný sviatok, zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.  

Sobota : Návšteva preblahoslavenej Panny Márie

Nedeľa : 14. nedeľa,

  Pondelok
 27.6.
Utorok
28.6
Streda
29.6.
Štvrtok 30.6. Piatok
1.7.
Sobota
2.7.
Nedeľa 3.7.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 Adorácia
tichá
6.30
17.00 18.30
BM
6.30
18.30
6.30
BSJ 18.30
BSJ
7.30 večeradlo 18.30 7.00
8.30
10.30
18.30

Máme prvopiatkový týždeň. Spovedáme ako vždy pred svätými omšami. Starých a chorých ako aj penzióny vyspovedáme :   Lavičkovú (štvrtok ) a Liptovskú v piatok od 8.00 hod. 

V stredu je prikázaný sviatok Sv. apoštolov Petra a Pavla. Sväté omše budú 6.30 /17.00/ 18.30. Zároveň je aj celoslovenská zbierka na dobročinné diela sv. otca.

V piatok po večernej sv. omši bude krátke stretnutie tých, ktorí ideme v auguste na púť do Medžugoria. Prosím priniesť aj preddavok 150 Euro.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 4.

Od 1. 7. (piatok) až do konca prázdniny úradné hodiny na farskom úrade večer po sv. omši od 19.15 do 19.45 hod.

Prvoprijímajúce deti, alebo aj iné deti, ktoré by si chceli urobiť 9 prvých piatok, ( 9 X sv, spoveď a sv. prijímanie)  nech si prídu po obrázok do sakristie, kde prvé piatky budú zapisovať.

Zapisujeme na birmovku, ktorá bude na budúci rok : máj – jún.  Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 11. 9. 2022.

Od 1.júla až do konca augusta sa menia úradné hodiny na farskom úrade. Budú každý deň od pondelka do piatku od 19.15 do 19.45 hod.  

Úmysly svätých omší : od 27. 6. do 3.7. 2022

27.6. pondelok

10.00 + Apolónia, Tomáš, rodičia z oboch strán/  18.30 + Ladislav, Pavol, Štefan, Jozef

28.6. utorok

6.30 + Valéria, Jaroslav, rodičia/ 18.30 + pohrebná Tibor Rybánský

29.6. streda

6.30 za zdravie a BP pre  Ladislava a Emíliu/ 17.00 + Peter/ 18.30 za farnosť

30.6. štvrtok

6.30 + Ján, Jozef, Anna, Jozef, Ján/ 18.30 + súrodenci Ján, Emília

1.7. piatok

6.30 Poďakovanie za 90 r. života a p o BP Heleny/ 18.30 Za zdravie a BP pre Riška

2.7. sobota

7.30 za RB Juh/ 18.30 Za zdravie a BP pre Ľubku a Ondreja pri 10 výročí manž.

3.7. nedeľa

7.00 za farnosť/ 8.30 + Emil

10.30 Za zdravie a BP pre r Harcekovú/ 18.30 + Ján, Florián, Mária, Anna

Informačný servis nitrianskej diecézy