13. Nedeľa A : od 3.7. do 9.7.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Tomáša, apoštola

Streda : Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov  7.00/ 8.30 / 18.30

Nedeľa : 14. Nedeľa A

Pondelok
3.7.
Utorok
4.7.
Streda
5.7.
Štvrtok
6.7.
Piatok
7.7.
Sobota
8.7.
Nedeľa
9.7
.
Farský
kostol
18.30
večeradlo
18.30
adorácia
7.00
8.30
18.30
18.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30

18.30

Od pondelka nie sú ranné sv. omše, okrem soboty.

Celé prázdniny sú úradné hodiny na farskom úrade večer po sv. omši od 19.15 do 19.45 hod.

Je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako vždy pred sv. omšami. Penzión Liptovská vyspovedáme v stredu a penzión Lavičkovú v piatok.

V stredu je národný sviatok svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov. Sv. omše sú 7.00/8.30 a 18.30. 10.30 nie je.

Upratovanie kostola skupina č.6.

Púť do Nitry sa ruší z dôvodu  nedostatočného záujmu.  

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 10. 9. ( nedeľa)  2023.

Prajeme požehnanú cestu na dovolenku a šťastný návrat domov.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 3.7

18.30 za zdravie a BP

Utorok 4.7.

18.30 Poďakovanie za dožitých 70 r. a p o BP

Streda 5.7

7.00 + Mária, Emil, Jozef/ 8.30 + Miroslav/ 18.30 + pohrebná Angela Svajdleníková

Štvrtok 6.7.

18.30 za zdravie a BP pre rodinu

Piatok 7.7.

18.30 + Emília, Ján, Anna, Rudolf, Matúš, Jaroslav, Ivan K / 18.30 + Eduard a r z oboch strán F

Sobota 8.7.

7.30 + Jozef, Bernardína, rodičia/ 18.30 + Ivan

Nedeľa 9.7.

7.00 + Eva, Peter, František/ 8.30 + Anton/ 10.30 + Adam, Mária Ján, Helena/ 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy