12. nedeľa (20.6. – 26.6..2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka

Štvrtok : Narodenie Sv. Jána Krstiteľa

Piatok : Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, odprosujúca pobožnosť

Sobota : Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie

Nedeľa : 13. nedeľa

  Pondelok  20.6. Utorok
21.6
Streda 22.6. Štvrtok 23.6. Piatok 24.6. Sobota
25.6.
Nedeľa  26.6.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 Adorácia
6.30
18.30 BM
6.30
18.30 Mladí
6.30
18.30 chvály
7.30
večeradlo 18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Dnes popoludnia o 15.00 hod. sa uskutoční v našom kostole výročný koncert speváckeho zboru dospelých. Srdečne ste všetci pozvaní. Vstup je voľný.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 3. Prosím, aby ste upratovali vo štvrtok, nakoľko v piatok sú chvály.

V piatok je slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Po rannej aj večernej sv. omši bude odprosujúca modlitba. V sobotu je Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, po rannej sv. omši bude slávnostné večeradlo s Pannou Máriou.

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento piatok po večernej sv. omši v našom kostole. Súčasťou budú piesne chvál, slovo povzbudenia a svedectvá.

Zapisujeme na birmovku, ktorá bude na budúci rok : máj – jún.  Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

Pri príležitosti X. svetového stretnutia rodín i sviatku rodiny pozývame na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa bude konať v areáli Kalvárie v Nitre v nedeľu 26.6.2022. Ide o celodenné podujatie, ktoré je súčasťou svetového stretnutia rodín s pápežom Františkom v Ríme, na ktorom sa  rodiny stretnú so  svojimi biskupmi paralelne v diecézach celého sveta. Príďte zažiť povzbudenie na ceste rodinnej lásky. Program sa nachádza na plagáte k podujatiu.

Letný denný tábor vo farnosti bude: od 18 – do 22.7. pre žiakov ukončeného 1. – 6. ročníka. Prihlasovanie na farskej internetovej stránke

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 11. 9. 2022.

Úmysly svätých omší : od 20.6. do 26.6. 2022

20.6. pondelok

10.00 + Jozef, Mária a st. rodičia z oboch strán/ 18.30 + Ladislav

21.6. utorok

6.30 + Vojtech, Monika Gučíkoví a st. rodičia/ 18.30 za zdravie a BP pre Jozefa

22.6. streda

6.30 + Gustáv, Agáta/ 18.30 + pohrebná Anežka Filová a manžel Vladimír

23.6 štvrtok

6.30 + Marta/ 18.30 + Peter Mitura

24.6. piatok

6.30 za zdravie a BP pre Ondreja/ 18.30 + Ján Firek

25.6. sobota

7.30 + Ján, Ráchel/ 18.30 + Karolína, Pavol a rodičia

26.6. nedeľa

7.00 + Ján, Margita, Ján/ 8.30 + Janka /10.30 + Gustáv, Lujza/ 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy