12. Nedeľa A : od 26.6. do 2.7.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda : Sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok : Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok 6.30/17.00/18.30

Nedeľa : 13. Nedeľa A

Pondelok
26.6.
Utorok
27.6.
Streda
28.6.
Štvrtok
29.6.
Piatok
30.6.
Sobota
1.7.
Nedeľa
2.7
.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
17.00
18.30
6.30
18.30
7.30
večeradlo
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30
Te Deum
koniec šk. roka

Dnes je zbierka na dobročinné diela sv. Otca. Všetkým dobrodincom PBZ.

Upratovanie kostola skupina č.5.

Tento rok znova bude prebehať detský farský tábor v termíne od 24.7 do 28.7. teda týždeň. Keďže tábor je už plný hľadáme animátorov,  ktorí by pomohli pri jeho realizácii.

Uvoľnili sa 2 miesta do púť do Medžugoria, v termíne od 30 júla do 5 augusta. 2023. Prihlásiť sa možno v sakristii u farára.

5. júla (štátny sviatok) sa koná cyrilo-metodská púť v Nitre. Pozývame na púť. Prihlásiť sa možno čo najskôr v sakristii kostola. Odchod autobusu by bol 7.30 z parkoviska. V Nitre po púti bude sprístupnené aj diecézne múzeum a nitriansky hrad, ktoré by sme spolu navštívili. Cena 10 Euro.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 26.6.

10.00 Prosba o zdravie a BP rodiny/ 18.30 + Ján, Katarína, Eva, Magda

Utorok 27.6.

6.30 + Anna, Ladislav, Ivan / 18.30 Za zdravie a BP pre Alenku, Miška, rodičov a st. rodičov

Streda 28.6.

6.30 Za zdravie Evy a Jozefa / 18.30 + pohrebná Peter Novák

Štvrtok 29.6.

6.30 + rodičov z oboch strán a súrodencov/ 17.00 + Peter Rafaj/ 18.30 za farnosť

Piatok 30.6.

6.30 + z rodiny / 18.30 + Janka

Sobota 1.7.

7.30 Za RB Juh/ 18.30 + Anton, Františka, Vincent a r z oboch strán

Nedeľa 2.7.

7.00 + Emília/ 8.30 za farnosť/ 10.30 + Lujza a Gustáv/ 18.30 + Štefan, Mária, rodičia a súrodenci z oboch strán

Informačný servis nitrianskej diecézy