12. Nedeľa (21.6.- 27.6.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Alojz Gonzaga, rehoľník

Štvrtok : Sv. Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Nedeľa : 13. Nedeľa B, zbierka na dobročinné diela sv. otca

Sväté omše :

    Pondelok   21.6. Utorok   22.6. Streda   23.6. Štvrtok  24.6. Piatok   25.6.  Sobota  26.6. Nedeľa   27.6.
Farský kostol 10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
BM
6.30
18.30
Mládež.
6.30 18.30 7.30
18.30
6.30
7.20
8.30
Prvé prijímanie 10.30
Prvé prijímanie
18.30

Biskupi Slovenska rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na sv. omši. Teda v nedeľu je svätá omša pre katolíka povinná. Keďže sme už v covid automate žltý, to znamená 50% kapacita kostola, to je : 250 na sedenie a 200 na státie.

„Južania pre Vás pripravili nové vydanie časopisu Plátok, v ktorom nájdete príhovor farára, predstavia sa vám spoločenstvá našej farnosti, dočítate sa o novej službe Centra pre rodinu v Trenčíne a tiež o pripravovanej iniciatíve “Trenčín bez herní”. Svoj plátok si môžete vziať pri vstupe do kostola.“

V piatok bude spoveď pred prvým sv. prijímaním o 15.00 hod a po nej nácvik. Taktiež po krátkom nácviku bude upratovanie kostola rodičov prvo prijímajúcich detí.

V nedeľu je v našej farnosti prvé sväté prijímanie na sv. omšiach o 8.30 a 10.30 hod. Tieto  omše sú určené pre prvoprímajúce deti a ich rodičov, rodinných príslušníkov. V nedeľu budú sväté omše pridané.  Prvá sv. omša bude už o 6.30 a druhá o 7.20 hod. pre všetkých ostatných a taktiež večerná 18.30 hod.  

Na púť do Svätej zeme sa uvoľnilo 2 miesta. Ak by mal niekto záujem, nech sa prihlási.

Dávam do pozornosti, že do konca roka je voľných iba niekoľko svätých omší väčšinou na ranné sväté omše. Ktorí ste si ešte nezapísali  za zosnulých, či BP, poďakovanie alebo iný úmysel, je najvyšší čas si dať zapísať.

Úmysly sv. omší : 21.6. – 27.6.2021

21. 6. Pondelok

10.00 + Ján, Irena a rodičia,  18.30 Za zdravie a BP pre Jozefa

22.6. Utorok

6.30 Za zdravie a BP a dar viery pre Michala, Moniku a Alexa, 18.30 + Vladimír

23.6. Streda

6.30 + Ján, Mária, bratia Alojz a Ján, 18.30 pohrebná Anna Žovincová

24.6. Štvrtok

6.30 + Ján, Anna, Jozef, Ján, Jozef, 18.30 +Katarína, Ján, Magda, Eva

25.6. Piatok

6.30 + Jozef, Mária, brat Jozef a svokor Ján, 18.30 + Michal, Rudolf, Anna, Viktor

26.6.Sobota

7.30 Za zdravie a BP pre synovca Andreja, 18.30 + Ján Finek

27.6. Nedeľa

6.30 + Ján, Margita, Ján,  7.20 + Bohuš,  8. 30 Za zdravie a BP pre Máriu, 10.30 + Vojtech, Agnesa a rodičia

18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy