• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 11. Nedeľa Najsvätejšej Trojice + úmysly sv. omší

 11. nedeľa Najsvätejšej Trojice  (13.6. – 19.6..2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Štvrtok : Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok 6.30/17.00/18.30

Nedeľa : 12. nedeľa

  Pondelok
 13.6.
Utorok
14.6
Streda
15.6.
Štvrtok
16.6.
Piatok
17.6.
 Sobota
18.6.
Nedeľa
 19.6.
Farský kostol 10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
Adorácia
6.30
18.30
BM
6.30
17.00
18.30
Mladí
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30 detská
18.30

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Eucharistická procesia bude po sv. omši 18.30 hod. Budú 4 oltáriky. 1.  pri sakristii (RB) 2. pri penzióne Lavičková ( seniori penziónu    ) 3. Hore pri Altánku (manželáci) 4. pri kríži (modlitby matiek). Prosíme deti, aby si priniesli lupienky z kvetov a sypali pred Velebnou Sviatosťou.

V nedeľu bude posledná detská svätá omša v tomto školskom roku pred veľkými prázdninami.

Upratovanie kostola skupina č. 2

Zapisujeme na birmovku, ktorá bude na budúci rok : máj – jún.  Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

Pri príležitosti X. svetového stretnutia rodín i sviatku rodiny pozývame na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa bude konať v areáli Kalvárie v Nitre v nedeľu 26.6.2022. Ide o celodenné podujatie, ktoré je súčasťou svetového stretnutia rodín s pápežom Františkom v Ríme, na ktorom sa  rodiny stretnú so  svojimi biskupmi paralelne v diecézach celého sveta. Príďte zažiť povzbudenie na ceste rodinnej lásky. Program sa nachádza na plagáte k podujatiu.

Letný denný tábor vo farnosti: predbežne: 18 -22.7. pre žiakov ukončeného 1. – 6. ročníka. Prihlasovanie na farskej internetovej stránke

Dňa 19.6.2022 o 15.00 hod. sa uskutoční v našom kostole výročný koncert speváckeho zboru dospelých. Srdečne ste všetci pozvaní. Vstup je voľný.

„Centrum pre rodinu pozýva študentov stredných škôl na Študentský deň, ktorý sa bude konať v piatok 17.6.2022 od 15:00 v záhrade Centra pre rodinu na Farskej 12. Na programe bude workshop na tému Fenomén internetu, koncert a veľa iného.“

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 11. 9. 2022.

Úmysly svätých omší : od 13.6. do 19.6. 2022

13.6. pondelok

10.00 + Ferdinand Hoďko/  18.30 Poďakovanie za dobré manželstva Anny a Pavla

14.6. utorok

6.30 za zdravie a BP pre r Ľuptákovú/ 18.30 + Anna, Ondrej, Mária, Jozef, Lucia

15.6. streda

6.30 za zdravie a BP pre rodinu/ 18.30 + pohrebná Irena Mináriková

16.6. štvrtok

6.30 Za uzdravenie, oslobodenie a požehnanie manželov/ 17.00 za farnosť

18.30 + rodičov Jozefínu a Ferdinanda a súrodenci

17.6. piatok

6.30 + Ivan, Anna, Ladislav/ 18.30 + vdp. Miloš Číž

18.6. sobota

7.30 Poďakovanie za 20 r manž. a prosba o požehnanie do ďalších rokov/ 18.30 + Ondrej, Veronika, Alojz, Anna, Matilda

19.6. nedeľa

7.00 + Marek/ 8.30 Poďakovanie za 35 r. manž. Heleny a Jozefa a p o BP/ 10.30 za farnosť

18.30 + Ján, Alžbeta, Veronika, Jozef

Informačný servis nitrianskej diecézy