11. Nedeľa (14.6.- 20.6.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Nedeľa : 12. Nedeľa B

Sväté omše :

    Pondelok   14.6. Utorok   15.6. Streda   16.6. Štvrtok  17.6. Piatok   18.6.  Sobota   19.6. Nedeľa   20.6.
Farský kostol 10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
6.30
18.30
BM
6.30
18.30
Mládež.
6.30
18.30
adorácia
7.30
10.00
birmovka
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30

Dnes je stretnutie rodičov birmovancov o 16.00 hod. v kostole. Birmovka bude 19.6. o 10.00 hod.

V piatok bude spoveď birmovancov a birmovných rodičov od 15.00 hod. a potom nácvik birmovky. Večer po sv. omši bude adorácia pred Sviatosťou, kde budeme prosiť o Ducha Svätého pre birmovancov.

Upratovanie kostola : skupina č. 2. Chcem poďakovať všetkým, ktorí naozaj chodíte a upratujete kostol. Tým vyznávate lásku k Ježišovi Kristovi, lebo chcete, aby jeho príbytok bol čistý a upravený.  Chcem povzbudiť aj ostatných, ktorí ešte neupratujú, nie sú v žiadnej skupine, aby sa ak môžu  prihlásili. 

Dňa 11. júla bude deň farnosti. Taktiež po svätej omši o 10.30 bude Eucharistická procesia a požehnanie farnosti Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.  Dávame to do pozornosti skôr, aby sme sa pripravili. Pozývame!!!

Na púť do Svätej zeme sa uvoľnilo 4 miesta. Ak by mal niekto záujem, nech sa prihlási.

Od 1. júla dochádza v našej farnosti k personálnym zmenám. Pán kaplán Luboš Utekal, odchádza za kaplána do farnosti Preseľany. Ku nám príde pán kaplán Andrej Mituta, ktorý pôsobil ako kaplán vo farnosti Maňa. 

„Centrum pre rodinu pozýva vo štvrtok 17. júna na sv. omšu za účasti rodín, ktorá sa bude konať o 18:30 v Skalke nad Váhom v exteriéri diecéznej svätyne. Svätú omšu bude slúžiť nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Centrum pre rodinu ďalej pozýva študentov v piatok 18. júna o 18:00 do priestorov svojej záhrady na Študentský deň s názvom Tlakový hrniec. Na programe bude premietanie filmu, diskusia, kofola, airhockey, kalčeto, šach…“

Pozývame chlapcov miništrovať !!! Ak by niekto chcel, radi ho privítame v našom miništrantskom spoločenstve. Pozývame mužov, ženy, ktorí pekne čítajú, zapojiť sa do nedeľných čítaní. V sakristii je plán svätých omší na ktoré sa môžete zapísať.

Úmysly sv. omší : 14.6. – 20.6.2021

14.6. Pondelok

10.00 Za zdravie a BP pre rodinu Malakovú  18.30 + z r. Ondrejechovej, Jurinovej, Červeňanskej

15.6. Utorok

6.30 + Anna, Ondrej, Jozef, Mária, Lucia   18.30 Poďakovanie za 60 r. ž. a prosba o BP

16.6. Streda

6.30 + Ján, Anton  18.30+ pohrebná Pavol Válik

17.6. štvrtok

6.30 Za zdravie a vieru pre Štefana a deti s rodinami 18.30 + Matúš, Marta Žačik a rodičia

18.6. Piatok

6.30 Poďakovanie za BP a ochranu 18.30 Poďakovanie za 18. r. ž. Jána Michalíka a prosba o BP

19.6. Sobota

7.30 + z r. Šugrových  10.00 za birmovancov  18.30 Za zdravie a BP pre r. Becovú a Zlatníkovú

20.6. Nedeľa

7.00 + Rudolf, Valéria a deti 8.30 + Jozef, Sidónia Konečný a rodičia z oboch strán

10.30 Za zdravie a BP pre rodinu  18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy