LITURGICKÝ KAENDÁR:

Streda : Sv. Alojza Gonzagu

Sobota : Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Nedeľa : 12. Nedeľa, Zbierka na dobročinné diela sv. Otca

Pondelok
19.6.
Utorok
20.6.
Streda
21.6.
Štvrtok
22.6.
Piatok
23.6.
Sobota
24.6.
Nedeľa
25.6.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30

chvály
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30

Upratovanie kostola skupina č.4.

Združenie kresťanských seniorov na Slovensku pozýva na Regionálnu púť  na Skalku pri Trenčíne, v pondelok 19. júna 2023. Program je na nástenke kostola.

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento štvrtok po večernej sv. omši v našom kostole. Počas chvál sa budeme kňazi premodlievať a pomazávať nardovým olejom sv. Márie z Magdaly.

Budúci týždeň bude posledná detská omša v tomto školskom roku. Po nej budeme dávať pečiatky do knižiek, ktoré deti dostávajú pri sv. krstu. Je potrebné si to napísať a kňaz podpíše a opečiatkuje.

Dar na energie kostola Ružencové bratstvo 500 Eur.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 19.6.

10.00 + Slavomír Jarábek/ 18.30 + Jozef, Sidónia Koneční a r z oboch strán

Utorok 20.6.

6.30 + Margita, Dezider / 18.30 + Ján, Pavol, Margita, Agnesa

Streda 21.6.

6.30 Poďakovanie za 87 r života a p o BP / 18.30 + pohrebná Anna Perglerová

Štvrtok 22.6.

6.30 + Rodičia a známi/ 18.30 Poďakovanie za 80 r života a 55 r manželstva

Piatok 23.6.

6.30 + Jozef, Zuzana/ 18.30 + rodičia a brat Jaroslav

Sobota 24.6.

7.30 + Ján Firek / 18.30 + Ján, Jozef a r z oboch strán

Nedeľa 25.6.

7.00 + Ján, Margita, Ján/ 8.30 + Ján/ 10.30 za farnosť/ 18.30 +  Pavol, Marta, Mária Spačkoví

Informačný servis nitrianskej diecézy