10. Nedeľa A : od 12.6. do 18.6.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Antona Paduánskeho, kňaza

Piatok : Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota : Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie

Nedeľa : 11. Nedeľa

Pondelok
12.6.
Utorok
13.6.
Streda
14.6.
Štvrtok
15.6.
Piatok
16.6.
Sobota
17.6.
Nedeľa
18.6.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30

RKP
6.30
BSJ
18.30

BSJ
7.30
večeradlo
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Upratovanie kostola skupina č.3.

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva na rodinnú sv. omšu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 15. júna 2023 o 18:30 v Kostole sv. Kozmu a Damiána v Trenčianskych Biskupiciach. Pozývame všetkých – nielen rodiny s deťmi, aby prišli zažiť spoločenstvo rodín.“

Na slávnosť BSJ veriaci, ktorý sa verejne pomodlí text úkonu zadosťučineniu Najmilší Ježišu, sa udeľujú úplné odpustky. Po sv. omšiach bude odprosujúca pobožnosť k BSJ.  

Vzadu si môžete zobať časopis bohoslovcov Gorazd za dobrovľný príspevok. Je to o živote bohoslovcov v seminári. Sú tam predstavení novokňazi a diakoni Nitrianskej diecézy.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 12.6.

10.00 + Anna, Anton, Mária/ 18.30 + Karol, Viktória a r z oboch strán

Utorok 13.6.

6.30 Za zdravie a BP pre dcéru Danielu/ 18.30 + rodičia z oboch strán

Streda 14.6.

6.30 + Emil, Anna/ 18.30+pohrebná Dušan Brodziansky

Štvrtok 15.6.

6.30 Za zdravie a BP pre r Marešovú a Dobálovú/ 18.30 + Anna, Ondrej, Mária, Jozef, Lucia

Piatok 16.6.

6.30 Za zdravie a BP pre rodinu/ 18.30 + Milan, Margita, Štefan, Katarína

Sobota 17.6.

7.30 + Mária, Ján/ 18.30 + Augustín, Angela a deti

Nedeľa 18.6.

7.00 Poďakovanie za 20 rokov života Jána a p o BP/ 8.30 Za zdravie a BP pre r Sovovú

10.30 za farnosť / 18.30 Poďakovanie za 70 r života Pavlíny a p o BP

Informačný servis nitrianskej diecézy