1. Pôstna Nedeľa C  (7. 3.- 13.3.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Nedeľa : 2. pôstna nedeľa C,

Sväté omše :

    Pondelok  7.3. Utorok
 8.3.
Streda 9.3. Štvrtok
10.3.
Piatok  11.3.  Sobota 12.3. Nedeľa  13.3.
Farský kostol 10.00
18.30 Večeradlo
6.30
18.30 Adorácia
6.30
18.30 KBM
6.30
18.30 Mladí Synoda
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30

Dnes je celoslovanská zbierka na katolícku charitu. Za milodary PBZ. 

Dnes  bude stretnutie RB o 14.30 hod. v kostole.

Vo štvrtok bude po sv. omši stretnutie Synody. Na internetovej stránke sú uverejnené témy s otázkami.

Krížové cesty  v našom kostole budú v piatok o 17.45hod.  a v nedeľu o 9.30 hod.  Krížové cesty bude viesť vždy kňaz.

Celé pôstne obdobie bude vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna na poklonu vždy v piatok od 15.00 do 17.45 hod. V tom čase bude v kostole aj spovedná služba.

Farský zájazd do Svätej zeme sa uskutoční od 7. do 14.  mája 2022. Je voľných ešte niekoľko miest.

Púť do Medžugoria spojený s kúpaním sa v mori sa uskutoční: od 14. augusta ( nedeľa) do 20. augusta (sobota) Teda 5 nocí v Medžugorí.  Cena zájazdu 250 Euro (doprava a polpenzia.)

Upratovanie kostola skupina č. 2.

Drahí bratia a sestry. Keďže na Ukrajine prebieha vojna a mnoho ľudí sa pýta, ako by sme mohli pomôcť. Myslím si, že aj by sme mali byť pripravení naozaj konkrétne pomôcť. Dostali sme ponuku pomôcť priamo na Ukrajine.  Otec Peter Žarkovskij  je správcom veľkej farnosti a šéfom miestnej charity v Kyjeve. Nebudeme zbierať šatstvo, ani hygienické potreby, ani potraviny a iné, tých teraz dostatok. Naša pomoc by bola formou finančného daru, pretože to bude potrebné po ukončení vojny na obnovu. V príbehu 2 týždňov bude v kostole určená pokladnička na tento účel. Tam môžete vkladať svoje milodary.

Úmysly svätých omší :

7.3. pondelok

10.00 + Jozef, Mária, a rodičia /18.30 + Anna

8.3. utorok

6.30 + Ján Naštický / 18.30 Za zdravie a BP pre r. Valaštinovú

9.3. streda

6.30 + Antónia, Štefan, Peter/ 18.30 + pohrebná Anna Gabrielová

10.3. štvrtok

6.30 Za zdravie a BP pre Štefana/ 18.30 + Ladislav, Cecília

11.3. piatok

6.30 + Anna, František Magdaléna/ 18.30 + Zdeno Suchý

12.3. sobota 

7.30 Za zdravie pre Alžbetu a BP pre r./ 18.30 + Rudolf, Antónia, Ján, Veronika

13.3. nedeľa

7.00 + Dušan, Rudolf, Ľudmila, Stanislav / 8.30 za farnosť

10.30 Za zdravie a BP pre otca Kristiána/ 18.30 + z rodiny Schaferovej, Kyselicovej, Markovej

Informačný servis nitrianskej diecézy