• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 1. adventná nedeľa + úmysly sv. omší
  1. adventná nedeľa : od 4.12. do 10.12.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Streda : Sv. Mikuláša, biskupa

Štvrtok : Sv. Ambróza, biskupa

Piatok : Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, prikázaný sviatok  6.30/17.00/18.30

Nedeľa : 2. adventná nedeľa B

Pondelok
4.12.
Utorok
5.12.
Streda
6.12.
Štvrtok
7.12.
Piatok
8.12.
Sobota
9.12.
Nedeľa
10.12.
Farský
kostol
6.30
18.30

večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30

RKP
6.30
17.00
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Dnes je  po sv. omšiach zbierka na charitu. Všetkých dobrodincov, nech Boh požehná.

Dnes je prvo nedeľná poklona a stretnutie RB farnosti 14.30hod. Sviatosť Oltárna bude vyložená až do 17.45 hod.

V pondelok bude výnimočne ranná sv. omša o 6.30  hod.

V utorok je adorácia za rodiny. Po adorácii bude pomazanie požehnaným nardovým olejom sv. Magdalény. Od utorka budú rorátne ranné sväté omše pri sviecach. Po nich pozývame deti na kakao.

V sobotu bude stretnutie, duchovná obnova  pre miništrantov. Zač. 9.00 hod.

Upratovanie kostola skupina č 7.  

Spovedanie : V našej farnosti bude spoločná sv. spoveď 17. 12. ( 3. adventná nedeľa) od 15.00 do 18.00 hod. (11 kňazov) A potom ešte v stredu a štvrtok od 18.00 do 19.00 hod. (6 kňazov). Prosíme Vás nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Štedrý deň tento rok padne na 4 adventnú nedeľu….

Nácvik jasličkovej pobožnosti bude po detskej sv. omši a potom v piatok po večernej sv. omši.

Vydavateľstvo Don Boska ponúka knihy pre deti a dospelých, ako darček pre vianočný dar. Vzadu je pripravený stôl, kde sú knihy zložené aj zoznam koľko stoja.

Keďže budú celo Trenčianske misie od 25.5. do 2.6. 2024, požiadal som o zmenu termínu do Svätej Zeme. Zmena termínu ešte bude oznámená. (asi po 9. júni).

Hľadáme organistu, ktorý by hrával aj v týždni na večerných sv. omšiach aspoň v stredu a piatok.

Úmysly svätých omší :

4.12. pondelok

6.30 + Jozef / 18.30 + Ján, Kristína, Helena, Anna

5.12. utorok

6.30 + Anton/ 18.30 + Jozef

6.12. streda

6.30 + Margita, Peter, Ján/ 18.30+ pohrebná Jozef Vyšinský

7.12. štvrtok

6.30 + Jozef, Kamila, Jozef, Ján a r z oboch strán/ 18.30 + Štefan, Anna, Štefan

8.12. piatok

6.30 za farnosť / 17.00 + Mária Reháková / 18.30 Anna, Mikuláš, Anna

9.12. sobota

7.30 + Patrika/ 18.30 + Elena, Michal, Milda, Peter

10.12. nedeľa

7.00 za farnosť /8.30 + Emil/ 10.30 + Rudolf, Terézia a syn Rudolf/ 18.30 + František

Informačný servis nitrianskej diecézy