• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 1. adventná nedeľa + úmysly sv. omší

Rímskokatolícka cirkev,  farnosť Trenčín – Juh Nám. Svätej Rodiny 2  911 08 Trenčín. tel. 0918 962 128 / mobil farár 0902 157 451 email.: trencin.juh@nrb.sk

farský účet : IBAN: SK62 0900 0000 0002 7080 3196 (Slovenská sporiteľňa)

  1. Adventná nedeľa (od 28.11. do 4.12.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Streda: Sv. Ondreja apoštola

Sobota : Sv. Františka Xaverského , kňaza

Nedeľa : 2. Adventná nedeľa,

Pondelok
28.11.
Utorok
29.11.
Streda
30.11.
Štvrtok
1.12.
Piatok
2.12.
Sobota
3.12.
Nedeľa
4.12.
Farský kostol10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
KBM
6.30
18.30
RKP
6.30
BSJ
18.30
BSJ
7.30
večeradlo
18.30
7.00
8.30
10.30 detská
18.30
19.30
ruženec
chlapi
14.30
RB Juh

Dnes je po sv. omšiach zbierka na katolícku charitu.

Od utorka začínajú rorátne sv. omše + pozývame na ranné kakao, kávu do prístavby.

Deti, ktoré by chceli účinkovať v jasličkovej pobožnosti pozývame na stretnutie dnes o 15.30 v prístavbe kostola.

V utorok bude adventná adorácia spojená s meditáciou. Svoje prosby môžete napísať a vložiť do košíka.

V stredu o 19.30 v kostole pozývam mužov: iba mužov, mládencov, chlapcov a miništrantov na modlitbu sv. ruženca.

Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako vždy. Starých a chorých vo štvrtok doobeda, ako aj penzióny Lavičkovú a Liptovskú.

V nedeľu je detská sv. omša na ktorej privítame Mikuláša.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č.5.

Dňa 16.12. (piatok) od 15.00 do 18.00 hod pozývame deti na tvorivé adventné dielne do prístavby. Deti si môžu vyrobiť vlastné ozdoby na stromček, ktorý bude v kostole pri Panne Márii. Bude to darček pre Pannu Máriu.

Ministerstvo vnútra SR znova prosí hlavne seniorov, aby si dávali pozor na podvodníkov, ktorí pod rúškom rôznych odvetví chcú okradnúť seniorov. Nedávajte nikomu peniaze ani žiadne cennosti, ani im neotvárajte dvere.

Zapisujeme na sv. omše na rok 2023.

Úmysly svätých omší : od 28.11. do 4.12. 2022

28.11. pondelok

10.00 + Pavel Moravka a rodičia Ján, Emília/ 18.30 + Božena

29.11. utorok

6.30 Za zdravie a BP pre r. Korčekovú/ 18.30 + Anna, Jozef, Martin, Angela

30.11. streda

6.30 + Viliam, Ján, Anna/ 18.30 + pohrebná Alena Zámečníková

1.12. štvrtok

6.30 + Michal, Mário, Peter, Pavol/ 18.30 Za zdravie a BP pre rodinu

2.12. piatok

6.30 + Ján/ 18.30 Poďakovanie za 80 r života a p o BP pre deti Antona, Zdeny a Dariny

3.12. sobota

7.30 Za RB Juh/ 18.30 Za B požehnanie pre rodinu

4.12. nedeľa

7.00 za farnosť/ 8.30 + Marta/ 10.30 + Vladimír a František / 18.30 + Peter a rodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy