• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 1. adventná nedeľa C + úmysly sv. omší

Adventná nedeľa C (29.11. – 5.12. 2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok :Sv. Ondreja, apoštola

Piatok : Sv. Františka Xaverského, kňaza

Nedeľa : 2. adventná nedeľa

Sväté omše :

    Pondelok  29.11. Utorok   30.11. Streda
1.12.
Štvrtok
 2.12.
Piatok
3.12.
 Sobota 4.12. Nedeľa 5.12.
Farský kostol 18.30 18.30 Adorácia 18.30 Ruženec
BM
18.30 Mládež Ruženec KP 18.30 Pobožnosť k BSJ 18.30 Večeradlo 7.00
10.30
  Online (YouTube /Facebook) Online (YouTube /Facebook) Online (YouTube /Facebook) Online (YouTube / Facebook) Online (YouTube /Facebook) Online (YouTube /Facebook) Online (YouTube /Facebook)

Na farskom úrade máme nové tel. číslo : 0918 962 128.

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.3. Všetkým ďakujeme za službu v kostole.

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok 2022.

Možnosť individuálnej pastorácie : Pondelok až Sobota

Možnosť sv. spovede : od 7.00 hod do 7.30 hod + sv. prijímanie

Možnosť sv. spovede :

od 16.30 hod do 17.30 hod + sv. prijímanie

 Štv. / Sob.17.30 hod /18.00 hod modlitba sv. ruženca Online (YouTube / Facebook)

18.30 hod sv. omša Online (YouTube / Facebook) + pobožnosti

Možnosť individuálnej pastorácie: Nedeľa

Sv. omša 7.00 hod. (tichá)  online (YouTube / Facebook)

Možnosť sv. spovede : od 8.00 hod do 9.00 hod  + sv. prijímanie

Sv. omša 10.30 hod.  (hraná) online (YouTube / Facebook)

Možnosť sv. spovede : od 11.15 hod. do 12.15 hod. + sv. prijímanie

V týchto časoch si môžete zakúpiť katolícke noviny a iné časopisy a prispieť do zvončeka.  Predsieň kostola bude otvorená celý deň.

Na budúcu nedeľu príde na sv. omšu Mikuláš, deti môžete posielať na farský email pesničku, báseň, alebo pozdrav, ktorý potom Mikulášovi prečítam. V čase rozdávania sv. prijímania bude vzadu košík so sladkosťami, ktoré priniesol Mikuláš.

Úmysly sv. omší odslúžime ako boli prijaté : viď oznamy

Úmysly svätých omší : F slúži farár, K slúži kaplán

Pondelok 29.11. / 18.30

(10.00) F Za zdravie a BP pre Annu,

(18.30) K + Ruža

Utorok 30.11./ 18.30

(6.30) K + Ján, Kristína, Helena, Anny

(18.30) F + Ľubomír Spaček

Streda 1.12. / 18.30

(6.30) F Poďakovanie za 80 r. Rudolfa a 54 r manž. života Rudolfa a Valérie

(18.30) K + Viktor, Jozef, Mária

Štvrtok 2.12. /18.30

(6.30) K + Jozef, Emília a rodičia

(18.30) F + Peter, Jozef, Štefánia

Piatok 3.12. / 18.30

(6.30) F za zdravie a BP pre Pavla s rodinou

(18.30) K + Jozef, Anton, Katarína, Milan

Sobota 4.12. /18.30

(7.30) F Za RB Juh

(18.30) K Poďakovanie za dar života a p o BP

Nedeľa 5.12. /

(7.00) K + Rudolf, Jolana, Jozef

(8.30) F + Ján

(10.30) F Za farnosť

(18.30) K + Mária, Helena

Informačný servis nitrianskej diecézy