5.Pôstna Nedeľa (29.3.- 4.4.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Štvrtok  : Zelený štvrtok, ustanovenie Eucharistie

Piatok : Veľký Piatok, slávenie Utrpenia a smrti Pána

Sobota : Poklona Božiemu hrobu

Nedeľa : Veľkonočná nedeľa Zmŕtvychvstania  Pána

Sväté omše : VŠETKO JE prenášané ONLINE NA FACEBOOKU a You tube

    Pondelok   29.3. Utorok
   30.3.
Streda   31.3. Štvrtok   1.4. Piatok
  2.4.
 Sobota   3.4. Nedeľa   4.4.
Farský kostol 18.30
Online
18.30
online adorácia
18. 30 online
BM
18.30 online Krížová cesta
15.00 online
18.30 online 7.00
10.30 online

Zbierka na prenasledovaných kresťanov činila 1800 euro. Peniaze boli odoslané na tento účel na účet.

Kostol bude dnes otvorený na poklonu od 15. 00 do 16.00 hod. ( Taktiež v predsieni kostola si môžete zakúpiť KN a inú kresťanskú tlač. Kostol v tomto týždni bude otvorený od 16.30 do 17.30 hod. a predsieň kostola od 8.00 do 17.30 hod.

Obrady Zeleného štvrtka začnú o 18.30 hod. V piatok a sobotu  ráno o 8.00 hod. bude modlitba ranných chvál s Posvätným čítaním online. (You Tube a Facebook)

Obrady veľkého piatku začnú krížovou cestou o 15.00  a po nej samotné obrady. V piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.

Biela sobota : 8.30 hod Boží hrob do 18.00 hod. (Prosíme Vás, aby ste sa dlho nezdržovali pri Božom hrobe, krátka modlitba a poklona. Kríž neuctievame bozkom, ale pokľaknutím. Treba zachovať všetky hygienické normy. Do kostola ako vždy : povinnosť mať Respirátor). Po poklone k Božiemu hrobu budú obrady vzkriesenia o 18.30 hod.

Všetky sväté omšu sú naživo prenášané cez Facebook a You Tube. V nedeľu sú sv. omše:

o 7.00 hod (tichá) a o 10.30 hod.(organ) O 18.00 hod. sa začne online modlitba svätého ruženca a 18.30 hod. sv. omša a po sv. omši pobožnosti.

Úmysly svätých omší slúžime ako sú uvedené na výveske kostola a internetovej stránke farnosti. Tiež zapisujeme úmysly na Nový rok. 

Ďakujem všetkým ktorí prispievate na chod farnosti aj za príspevky na maľovanie kostola. Všetkých dobrodincov nech požehná Pán.

Úmysly svätých omší :

Pondelok : 10. 00 + Jozef, Zita / 18.30 Za zdravie a BP pre syna Juraja

Utorok : 6.30 + Ľudovít, Vilma a synovia / 18.30 Poďakovane za zázrak na príhovor PM

Streda : 6.30 Za zdravie a BP pre Elišku a rodičov / 18.30 + pohrebná Gabriel Dutko

Štvrtok : 6.30 Za dary DS pre Tomáša pri skúškach / 18.30 + kňazi: Edmund, Jánm Emil a Viliam

Piatok –

Sobota : 18.30 za farnosť

Nedeľa : 7.00 za farnosť/ 8.30 + Pavol / 10.30 + Ladislav / 18.30 Za zdravie a BP pre Martina

Informačný servis nitrianskej diecézy