26. nedeľa (od 26.9. do 2.10.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Vincenta de Paul, kňaza

Štvrtok : Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Piatok : Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Sobota : Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

Nedeľa : 27. nedeľa,

pondelok
26.9.
utorok
27.9.
streda
28.9.
štvrtok
29.9.
piatok
30.9
.
sobota
1.10.
nedeľa
2.10.
Farský kostol10.00
18.30

večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30
mladí
6.30
18.30
7.30
večeradlo
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

V utorok po sv. omši bude 1. adorácia za oslobodenie. Vzadu bude košík, kde môžete vkladať svoje prosby.

Od soboty vstupujeme do mariánskeho októbrového mesiaca. Pozývame na modlitbu sv. ruženca pred svätými omšami. Modlitbou sv. ruženca v mesiaci október možno získať odpustky : modlitbou v kostole, kaplnke, v rodine a všade kde sa zhromaždí počet veriacich na spoločnom recitovaní modlitby. Modlitba sv. ruženca je kristocentrickou modlitbou. Vážnosťou jednotlivých častí zahŕňa vo svojej celistvosti hĺbku celého evanjeliového posolstva a je akoby jeho súhrnom. Je ozvenou Mariinej modlitby, stále opakujúceho sa Magnifikantu za dielo vykupiteľského vtelenia, ktoré začalo v panenskom lone.  Ružencom vstupujeme veriaci ľud do Máriinej školy, aby sa dal voviesť do kontemplácie krásy Kristovej tváre a zakúšala hĺbku jeho lásky……

Prvá sobota Po rannej sv. omši je večeradlo.  Prvá nedeľa o 14.30 stretnutie RB a vyloženie Sviatosti Oltárnej až do 17.45 hod.

„Centrum pre rodinu pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 – 36 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na zoznamovacie stretnutie s názvom katRande. Podujatie sa uskutoční v pondelok 3. októbra 2022 o 18:00 hod. v priestoroch Centra pre rodinu na Farskej 12, Trenčín. Ďalšie informácie a registračný formulár nájdete na stránkach Centra pre rodinu.“

Upratovanie kostola má na starosti skupina č.3.  Chcem poďakovať všetkým, ktorí naozaj chodíte a upratujete kostol. Tým vyznávate lásku k Ježišovi Kristovi, lebo chcete, aby jeho príbytok bol čistý a upravený.  Chcem povzbudiť aj ostatných, ktorí ešte neupratujú, nie sú v žiadnej skupine, aby sa ak môžu  prihlásili.  Je 7. skupín a vychádza to 1 x za 2 mesiace. Pozývame do skupín na upratovanie hlavne mladšie ženy a mužov.

Úmysly svätých omší : od 26.9. do 2.10.2022

26.9. pondelok

10.00 + Milan, Milada, Anna   /  18.30 poďakovanie za 30 r. manž a p o BP

27.9. utorok

6.30 + Mária Ratičáková       / 18.30 Za zdravie a BP pre rodinu

28.9. streda

6.30 + Ján, M8ria, Ján, Pavol, Anna    /18.30 + pohrebná Jozef Bohuš

29.9. štvrtok

6.30 + Matej, Emília Stoklasoví /18.30 Poďakovanie za 50 r. manž. Bernadety a štefana

A prosba o BP

30.9. piatok

6.30 za zdravie o BP úre Brigitu Stoklasovú / 18.30 za zdravie a BP pre brata Jozefa Konečného

1.10 sobota

7.30 za RB Juh/ 18.30 + Ján, Oťga

2.10. nedeľa

7.00 za farnosť/ 8.30 + Ján, Marta, Elena a st. rodičia/ 10.30 + Anton, Mária, Štefan

18.30 + Anna, Viliam

Informačný servis nitrianskej diecézy