31. Nedeľa A : od 6.11. do 12.11.2023

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Štvrtok : Výročie posviacky Lateránskej baziliky.

Piatok : Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Sobota : Sv. Martina, biskupa

Nedeľa : 32. Nedeľa A,

Pondelok
6.11.
Utorok
7.11.
Streda
8.11.
Štvrtok
9.11.
Piatok
10.11.
Sobota
11.11.
Nedeľa
12.11.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30

RKP
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Dnes je prvá nedeľa o 14.30 stretnutie RB a potom vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu až do 17.45. hod.  Sú voľné miesta v ruži, ak by sa niekto chcel prihlásiť, môže tak urobiť. Taktiež si môžete objednať kalendár RB na nový rok 2024.

V utorok bude adorácia za pokoj vo svete. Budeme sa spolu modliť za Izrael a Palestínu.  O týždeň budeme v modlitbe chvál žehnať Svätej zemi.  

Vo štvrtok sa modlíme sväté ružence s Kráľovnou Pokoja, začíname už 17.30 hod.

„Centrum pre rodinu pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 – 36 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na efektívne, bezpečné, anonymné zoznamovacie stretnutie s názvom katRande. Podujatie sa uskutoční 7. novembra 2023 od 17:30 v priestoroch Centra pre rodinu na Farskej 12, Trenčín. Ďalšie informácie a registračný formulár nájdete na webových stránkach Centra pre rodinu.

Centrum pre rodinu ďalej pozýva rodičov spolu s deťmi na Lampiónový sprievod Sv. Martina, ktorý sa uskutoční v piatok 10. novembra 2023. Tradícia sprievodov je inšpirovaná priateľským gestom sv. Martina, ktorý sa podelil na ceste s chudobným o svoj plášť, čím v ňom zapálil svetlo nádeje a lásky. Sprievod sa začne o 17:00 hod. pred farským kostolom narodenia Panny Márie.“

Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t.j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi o. biskupmi pod názvom „P.S. – Tak Predsa Si Kráľ“. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre a bude sa konať v čase od 9.00 do 16.00. Záujemcovia z radov mládeže od 15 rokov a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie Sviatosti birmovania sa môžu prihlasovať prostredníctvom FB stránky „Mládež Nitrianskej diecézy“, kde nájdu prihlasovací formulár, do nedele 19. novembra 2023.

Upratovanie kostola skupina č 3.  

V kostole sme začali kúriť. Prosíme nenechávajte otvorené dvere.

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok 2024.  Zapísať si môžete po svätých omšiach.

Úmysly svätých omší :

6.11. pondelok

10.00 + Štefan Kováč/ 18.30 + Imrich a Mária Glos

7.11. utorok

6.30 + Slavomír Jarábek / 18.30 +Mária

8.11. streda

6.30 + Anna Muráriková / 18.30 pohrebná + František Baláž

9.11. štvrtok

6.30 za zdravie a BP pre Moniku a celú rodinu/ 18.30 + Rudolf, Emília, Rudolf

10.11. piatok

6.30 + z rodiny Dobiášovej/ 18.30 + Jozef, Mária a + z rodiny Ivanovej

11.11. sobota

7.30 + Mária, Pavol/ 18.30 + Juraj, Jozef a rodičia a ostatní z rodiny

12.11. nedeľa

7.00 + Anna, Bohumil a st. rodičia, Milan/ 8.30 + z rodiny Breznických, Marichelových a Juraj

10.30 + Vojtech, Jozefína a ich rodičia/ 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy